Cynorthwyydd Personol yn werth y byd i gleient gofal cymdeithasol Powys.

Photo of Shelly and her PA

Chwefror  13, 2020

Photo of Shelly and her PA"Mae fy nghynorthwyydd personol yn werth y byd i mi."  Dyna'r neges gan Shelly Seymour, gwraig o Bowys a wnaeth ddioddef tair strôc dwy flynedd yn ôl gan adael niwed sylweddol i'w llabed flaen.

Mae Shelly, sy'n byw yn ne'r sir, yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol i reoli ei anghenion gofal cymdeithasol.  Yn achos Shelly, mae'n cyflogi Cynorthwyydd Personol i'w helpu gyda'i bywyd beunyddiol.

Dywedodd Shelly: "Gyda fy nghynorthwyydd personol, rwy wedi gallu tacluso'r gegin, cael picnic yn yr haul a galw gyda ffrindiau.  Rwy'n teimlo fel fy hun eto.  Roeddwn ar goll ar ôl y strôc ond nawr rwy'n teimlo fel fy hun eto.

"Mae fy ngŵr yn fwy hamddenol ac nid yw'n poeni gymaint amdanaf.  Rwy'n gallu trefnu dyddiau allan gyda'r plant. Mi es i'r archfarchnad i brynu dillad i'r gampfa ac roeddwn i'n gallu eu dewis a thalu amdanynt," ychwanegodd.

Mae Shelly a Jess, ei Chynorthwyydd Personol, yn mynd i'r gampfa'n aml ac erbyn hyn mae Shelly'n sylwi ar wahaniaeth yn ei chyhyrau a'i stamina.  Mae Jess yn gallu helpu Shelly i alw gyda ffrindiau a chafodd Shelly gyfle i fynd i wŷl gerddoriaeth yn Abertawe gyda'i ffrindiau.

Mae Shelly'n ddiolchgar iawn am y cyfle i gael Cynorthwyydd Personol a dywedodd:

"Rydych chi gyd yn dîm a fydd yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol ar gyfer pobl eraill.   Dywedwch wrthynt y gall Cynorthwywyr Personol newid bywydau er gwell."

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw aelod cabinet y Cyngor â chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  Dywedodd: "Fel cyngor, ein nod yw helpu pobl i fyw eu bywydau fel sy'n addas iddyn nhw, pa bynnag anawsterau a ddaw.

"Mae Taliadau Uniongyrchol yn hybu annibyniaeth, gan adael i deuluoedd ddewis sut i ddefnyddio'r arian ac i benderfynu ar eu blaenoriaethau eu hunain."

Mae dros 400 o gleientiaid Gofal Cymdeithasol yn defnyddio Taliadau Uniongyrchol i reoli eu hanghenion gofal cymdeithasol ym Mhowys.  Gyda'r taliadau hyn, mae gan bobl mwy o reolaeth dros eu bywydau a'u gofal trwy hyrwyddo annibyniaeth, dewis a chynhwysiant.

Mae asiantaeth PeoplePlus sydd wedi'i gontractio gan y cyngor, yn gallu cynnig cefnogaeth a help ar ddeall sut i ddefnyddio Taliadau Uniongyrchol, megis recriwtio a hysbysebu swyddi gwag, cyflogi cynorthwywyr personol a chyngor ac arweiniad parhaus ar reoli cyfrifon taliadau uniongyrchol.  I wybod mwy am Daliadau Uniongyrchol ewch i:

https://cy.powys.gov.uk/article/1580/Daliadau-Uniongyrchol neu ffoniwch wasanaeth CYMORTH y cyngor ar 0345 602 7050.

 

Yn y llun:  Shelly (ar y chwith) adref gyda'i Chynorthwyydd Personol Jess.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu