Gwaith yn dechrau ar Brosiect Tai Aberhonddu

Gwaith yn dechrau ar Brosiect Tai Aberhonddu

Image of turf cutting

Chwefror 14fed 2020

Image of turf cuttingMae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai fforddiadwy cymdeithasol cyntaf Cyngor Sir Powys rent am dros 40 mlynedd yn Aberhonddu.

Rhoddwyd y prosiect gwerth £5.1m ar gyfer 32 o dai fforddiadwy yn Heol y Ffynnon, Aberhonddu ar ben ffordd gan Aelod Portffolio Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoliadol Cabinet Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd James Evans, wrth iddo dorri'r dywarchen gyntaf.

Gwyliwyd y seremoni gan gynrychiolwyr JG Hale Construction Ltd o Gastell-nedd, sydd wedi'u penodi'n gontractwyr arweinwyr, Cynghorwyr y ward lleol, y Cynghorydd Matthew Dorrance a swyddogion Cyngor Sir Powys.

Mae'r datblygiad bellach yn cael ei adeiladu ar dir y cyngor i'r gogledd o Heol y Ffynnon a bydd yn darparu cymysgedd o letyau carbon-isel 1, 2, 3 a 4-ystafell wely am rent fforddiadwy.

Dim ond y cyntaf o blith llu o ddatblygiadau dai y mae'r cyngor sir yn eu cynllunio ledled y sir fel rhan o flaenoriaeth Gweledigaeth 2025 yw hwn. Adeiladu o leiaf 250 o dai fforddiadwy ym Mhowys.

Bydd pren lleol o Gymru'n cael ei ddefnyddio fel rhan o'r adeiladwaith, a bydd y pen yn strwythur sylfaenol ac yn y deunyddiau allanol, gan gynnwys y cladin, y ffenestri a'r drysau, sy'n ategu Polisi Annog Pren y cyngor.

Mae Hale Construction yn gwahodd amrediad o fasnachwyr gan gynnwys bricwyr, plymwyr, plastrwyr, seiri, gosodwyr llawr, ffenswyr, towyr, sgaffaldwyr a labrwyr, i achlysur Cwrdd â'r Prynwr yng Ngwesty'r Castell yn Aberhonddu ddydd Llun Chwefror 24 rhwng 10 a 12 hanner dydd.

Pennawd: (Chwith i Dde) Simone Hodges, Swyddog Prosiect Datblygu Tai, Nina Davies, Pennaeth Tai a Gwasanaethau Cymunedol, y Cynghorydd Matthew Dorrance, Ward Sant Ioan, Y Cynghorydd James Evans, Aelod Cabinet Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio, Michel Jarrett, Clerc Gwaith.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu