Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Ystyried cynllun i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd

Image of hand adjusting a thermostat

14 Chwefror 2020

Image of hand adjusting a thermostatGallai cynllun newydd i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhowys gael ei lansio gan y cyngor sir os yw'r cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad. 

Nod y cyngor sir yw ail-lansio'r cynllun grantiau o'r enw ECO Flex, gan alluogi trigolion Powys sy'n dioddef tlodi tanwydd i gyflenwi gwelliannau ynni yn eu cartrefi.

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y cynllun newydd a gwell yn cynnwys y Cyngor yn rhoi'r gwaith ar gontract allanol i "Cymru Gynnes" sef cwmni budd cymunedol sy'n arbenigo mewn cyflenwi rhaglenni a fwriadwyd i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru.

Byddant yn darparu cynllun sy'n cael ei reoli'n llawn, yn trin ymholiadau, yn cynnal asesiadau o gymhwysedd cleientiaid ac yn gweithio'n uniongyrchol gyda darparwyr ynni ac asiantau sy'n gorfod cyflenwi mesurau o fewn y cynllun.

Bydd Pwyllgor Craffu'r Cyngor yn ystyried y mater ddydd Llun 24 Chwefror cyn gofyn i'r Cabinet ategu 'Datganiad o Fwriad' sy'n cefnogi'r cynllun ar 24 Mawrth.

Mae'r datganiad arfaethedig yn cefnogi caniatáu i aelwydydd Powys sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd, sy'n cyflawni meini prawf y cynllun, gael cyllid dan gynllun rhwymedigaeth cwmni ynni (ECO 3).

Yn ôl Asesiad Llesiant y cyngor Sir Yn 2017, mae tua 9,500 o'r 59,600 aelwyd ym Mhowys yn dioddef tlodi tanwydd. Gallai llawer o'r aelwydydd hyn mewn tlodi tanwydd gael budd pe byddai'r cynllun arfaethedig yn cael ei gyflwyno.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu