Ystyried cynllun i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd

Image of hand adjusting a thermostat

14 Chwefror 2020

Image of hand adjusting a thermostatGallai cynllun newydd i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhowys gael ei lansio gan y cyngor sir os yw'r cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad. 

Nod y cyngor sir yw ail-lansio'r cynllun grantiau o'r enw ECO Flex, gan alluogi trigolion Powys sy'n dioddef tlodi tanwydd i gyflenwi gwelliannau ynni yn eu cartrefi.

Os caiff ei gymeradwyo, bydd y cynllun newydd a gwell yn golygu y bydd y Cyngor yn rhoi'r ddarpariaeth ar gontract allanol i "Cymru Gynnes".  Mae Cymru Gynnes yn gwmni buddiannau cymunedol sy'n arbenigo mewn cyflwyno rhaglenni sydd wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru.

Byddant yn darparu:

  • cynllun a reolir yn llawn,
  • ymholiadau maes,
  • cynnal asesiadau o gymhwysedd cleientiaid a gweithio'n uniongyrchol gyda darparwyr ac asiantau ynni sy'n gorfod cyflawni mesurau o dan y cynllun.

Bydd Pwyllgor Craffu'r Cyngor yn ystyried y mater ddydd Llun 24 Chwefror cyn gofyn i'r Cabinet ategu 'Datganiad o Fwriad' sy'n cefnogi'r cynllun ar 24 Mawrth.

Mae'r datganiad arfaethedig yn cefnogi caniatáu i aelwydydd Powys sydd mewn perygl o ddioddef tlodi tanwydd, sy'n cyflawni meini prawf y cynllun, gael cyllid dan gynllun rhwymedigaeth cwmni ynni (ECO 3).

Yn ôl Asesiad Llesiant y cyngor Sir Yn 2017, mae tua 9,500 o'r 59,600 aelwyd ym Mhowys yn dioddef tlodi tanwydd. Gallai llawer o'r aelwydydd hyn mewn tlodi tanwydd gael budd pe byddai'r cynllun arfaethedig yn cael ei gyflwyno.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu