Toglo gwelededd dewislen symudol

Llifogydd 2020

 

Image of Builth flooding
Treth y Cyngor a Threthi Busnes

Os yw'r llifogydd wedi effeithio'n ar eich cartref, efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o ostyngiad yn eich bil Treth y Cyngor.  Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Treth y Cyngor: Fframwaith Disgownt Lleol (Adran 13A) .

Os yw'r tywydd garw diweddar wedi effeithio ar eich busnes, efallai y byddwch yn gymwys i gael rhywfaint o help gyda'ch Cyfraddau Busnes Mae mwy o wybodaeth ar gael Eiddo y mae'r Llifogydd wedi Effeithio arno.

 

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF)

Mae gan Gyngor Sir Powys llinell gymorth (01597 827462) i ddioddefwyr llifogydd o'r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).

Sylwch nid yw'r Gronfa Cymorth Dewisol ar gael i ail gartrefi, eiddo sy'n cael ei osod ar gyfer gwyliau na landlordiaid.

Gall y llinell gymorth hefyd ddarparu cymorth gyda cheisiadau am ostyngiad Dewisol Adran 13A ar gyfer treth y cyngor lle na ellir byw yn yr eiddo, neu'n rhannol oherwydd difrod sylweddol gan lifogydd.