Cannoedd yn ymgeisio mewn cystadleuaeth i greu poster

Image of judges looking at poster designs

17 Chwefror 2020

Image of judges looking at poster designsLlwyddodd y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn naw ac iau ym Mhowys a Cheredigion i ddenu dros 350 o geisiadau i ddylunio poster ar gyfer prif Sioe Amaethyddol Cymru.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan Lwybrau Positif Powys, y grŵp sydd hefyd yn trefnu Gŵyl Gyrfaoedd Powys.

Wedi ei anelu at ddisgyblion 14 oed ac iau, nod y gystadleuaeth oedd dylunio poster i hyrwyddo Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.

Brîff dylunio'r gystadleuaeth oedd y byddai'r poster yn cael ei ddylunio i ddenu pobl i fynychu Sioe Frenhinol Cymru 2020 o gynulleidfa sydd ddim fel arfer yn mynychu'r sioe.  Er enghraifft, sut y gall Sioe Frenhinol Cymru ddenu pobl o gymunedau trefol i'w haddysgu ynghylch o le mae eu bwyd yn dod a gwerth ffermwyr.

Bu panel o feirniaid a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Sir Powys a Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru gan gynnwys ei Brif Weithredwr Steve Hughson yn creu rhestr fer o bum poster.  Dyma'r disgyblion sydd ar y rhestr fer:

  • Katie Hesketh, Blwyddyn Pump - Ysgol G.G.Caersws
  • Lily Rogers, Blwyddyn Pump - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Ffordun
  • Ffion Jones, Blwyddyn Saith - Ysgol Bro Hyddgen, Machynlleth
  • Delilah Leach, Blwyddyn Saith - Ysgol Uwchradd Y Trallwng
  • Evan Pringle, Blwyddyn Saith - Ysgol Uwchradd Y Trallwng

Mae'r pump wedi cael eu gwahodd i Ŵyl Gyrfaoedd Powys fis nesaf, a fydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher, 4 Mawrth ar faes y Sioe Frenhinol.

Bydd yr enillydd yn cael tocyn teulu i'r Sioe Frenhinol eleni a bydd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn rhoi llythyr o wahoddiad i'r Wyl Tyddynwyr a Chefn Gwlad i'r pencampwr wrth gefn.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd Grŵp Llwybrau Positif Powys: "Rwy'n falch dros ben bod gennym gynifer o geisiadau a hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.  Dylai pawb fod yn falch o'u hymdrechion ac rwy'n gobeithio eu bod wedi mwynhau cymryd rhan yn y gystadleuaeth."

Dywedodd Steve Hughson, Prif Weithredwr, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru: "Roedd safon y ceisiadau yn ardderchog a hoffwn ddiolch i bawb am gymryd rhan.

"Mae'r pwnc yn cyd-fynd ag ymgyrch y Gymdeithas i hyrwyddo gwerth amaethyddiaeth ac ansawdd cynnyrch Cymru i gymunedau ehangach.   Yn sicr, bydd y posteri hyn yn helpu i gyflwyno'r neges bwysig hon.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu