SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Llwybrau llyfrgelloedd teithiol

Mewn ymateb i'r sefyllfa bresennol, mae ein holl adeiladau llyfrgelloedd ar gau ac mae'r gwasanaeth llyfrgell teithiol wedi'i oedi. 

Er bod ein hadeiladau ar gau, mae ein gwasanaeth Archebu a Chasglu'n parhau - dywedwch wrthym pa fath o lyfrau rydych chi'n hoffi eu darllen ac fe wnawn ni ddewis rhai yn benodol i chi eu casglu. Llenwch ffurflen ar ein gwefan neu ffoniwch ni ar 01597 827460 i archebu ac fe rown ni wybod i chi pryd fydd eich eitemau'n barod i'w casglu. Gallwch hefyd wneud cais am lyfr yng nghatalog y llyfrgell. Bydd yr holl eitemau mewn cwaranatîn am 3 diwrnod cyn eu casglu.

Gan na fyddwch yn gallu dychwelyd eitemau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a byddant yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig. Cadwch eich llyfrau gartref.

Cofiwch, gallwch ymuno â'r llyfrgell a lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, ac e-Gylchgronau am ddim, a bydd aelodau o'r llyfrgell hefyd yn cael mynediad am ddim i Ancestry.com o'u cartrefi - ewch i'n catalog llyfrgell i gael rhagor o wybodaeth.

I gael help neu gyngor am eich llyfrgell, ebostiwch library@powys.gov.uk neu cysylltwch â 01597 827460.

Mae dwy lyfrgell symudol sy'n teithio ar 36 o lwybrau ledled Powys bob mis. I weld llyfrgell symudol sy'n galw yn agos atoch chi, chwiliwch am eich ardal isod.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu