SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Storm Dennis yn dyrnu Powys

Storm Dennis yn dyrnu Powys

Image of Builth Wells flooding

Chwefror 18fed 2020

Image of Builth Wells floodingMae staff Powys wedi cael eu canmol am weithredoedd 'anghredadwy' wrth i Storm Dennis dyrnu'r  Sir gan ddod â llifogydd a difrod am yr ail benwythnos yn olynol.

Tarodd storm Dennis y sir ddydd Sadwrn a dydd Sul gan adael llwybr o ddifrod yn ei sgil ar draws y Sir, gyda threfi fel Crughywel yn cael eu heffeithio'n ddifrifol.  Teimlwyd yr effaith hefyd yn Aberhonddu, y Trallwng, Llanfair-ym-Muallt a nifer o rai eraill, gyda llifogydd a thirlithriadau yn amharu'n ddifrifol.

Bu'r Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd a Rheoli Gwastraff, y Cynghorydd Heulwen Hulme yn canmol staff am y gwaith caled yn brwydro i ddiogelu eiddo, busnesau a defnyddwyr ffyrdd ar ôl i wyntoedd cryfion a glaw hyrddio ar draws y sir.

"Unwaith eto roedd ein staff wedi ymateb yn anhygoel i storm Dennis a oedd wedi taro'r sir gan adael llwybr o ddifrod a llifogydd.   Roedd criwiau'n gweithredu ar draws Powys ac yn gweithio gyda'r gwasanaethau brys yn helpu preswylwyr ac yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gadw'r difrod i'r lefel isaf posib.

"Unwaith eto roedd yr ymateb gan ein staff yn rhagorol.  Am yr ail benwythnos ar ôl ei gilydd buon nhw'n gweithio'n ddiflino i gyfyngu effaith y tywydd, roedd yn ymdrech eithriadol ac rydym yn ddiolchgar iawn iddyn nhw. "

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu