SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyfle cyflogaeth drwy Gysylltu Bywydau

Lady with learning disabilities with carer and dog

Chwefror 20, 2020

Lady with learning disabilities with carer and dogMae rhai pobl angen cymorth ychwanegol i gyflawni'r pethau mewn bywyd sy'n bwysig iddyn nhw.  Mae cynllun i ddarparu cartrefi cefnogol a grymusol i bobl ym Mhowys yn chwilio am fwy o ' letywyr' yn y sir.

Mae'r cynllun Cysylltu Bywydau yn helpu i drefnu bod pobl yn cael seibiant byr neu'n byw yn y tymor hir, yng nghartrefi pobl sydd wedi'u dewis a'u hyfforddi'n ofalus ac fe'u gelwir yn Ofalwyr Cysylltu Bywydau.  Mae'r bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth yn dewis gyda phwy y maent yn byw, ble maent yn byw a sut y maent yn treulio eu hamser.  Mae'r cynllun yn dod i adnabod pobl cyn y maen nhw'n aros gyda Gofalwyr Cysylltu Bywydau, fel eu bod yn gwybod am yr hyn sy'n bwysig iddynt hwy a'r canlyniadau y maent am eu cyflawni. 

Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol i fod yn Ofalwr Cysylltu Bywydau.  Mae'r cynllun yn cael ei  weinyddu gan Gyngor Sir Powys  ac yn darparu cymorth i Ofalwyr Cysylltu Bywydau, gan sicrhau eu bod yn cael yr hyfforddiant sydd ei angen arnynt ar gyfer eu rôl ac yn eu talu am eu gwaith gwerthfawr.  

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion:  "Rydyn ni'n chwilio am fwy o bobl leol i ystyried cymryd rhan yn y cynllun gwych hwn.  Mae Cysylltu Bywydau yn ffordd i bobl gefnogi aelodau bregus o'n cymunedau i brofi bywydau llawn ac ystyrlon.

"Rydym yn gwybod o brofiad y gall hyn fod yn werth chweil i bawb:  beth am roi caniad i ni a gweld os yw Cysylltu Bywydau i chi?"

Richard Gwynn yw Rheolwr Gwasanaeth y cynllun.  Dywedodd: "Rydym yn gweld bod byw neu aros gyda Gofalwyr Cysylltu Bywydau yn gallu trawsnewid pethau i unigolyn.   Mae'n gallu eu helpu i gael mwy o annibyniaeth, codi eu hyder a'u presenoldeb yn y gymuned, a'u cynorthwyo i gyflawni mwy o'r pethau sy'n bwysig."

Gellir cael gwybodaeth am 'Cysylltu Bywydau' ar wefan y cyngor https://cy.powys.gov.uk/article/1910/Cefnogi-oedolion-Cysylltu-Bywydau

"Nid oes angen i chi fod yn oedran neu ryw penodol, gall Gofalwyr Cysylltu Bywydau fod o bob cefndir.  Fodd bynnag, os hoffai unrhyw un sgwrsio drwy'r hyn sy'n gysylltiedig â'r rôl mae croeso i chi fy ffonio ar 0345 602 7050.  Mae croeso iddynt wneud hynny heb ymrwymo i unrhyw beth."

Diwedd

Llun:  Cysylltu Bywydau yn rhoi mwy o annibyniaeth i bobl fregus ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu