SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymateb i storm Dennis

Image of Teddy Bear Bridge

Chwefror 19eg 2020

Image of Teddy Bear BridgeMae Cyngor Sir Powys yn awyddus i weithio gyda phartneriaid i helpu trigolion a busnesau a effeithiwyd gan Storm Dennis dros y penwythnos.

Cafodd ffyrdd, pontydd, cartrefi a busnesau eu heffeithio'n ddrwg wrth i Storm Dennis daro'r sir trwy ddydd Sadwrn a dydd Sul gan arwain at lifogydd, tirlithriadau a difrod strwythurol ar draws y sir.

"Mae lluniau ar y newyddion cenedlaethol o'r difrod a achoswyd gan y storm wedi bod yn dorcalonnus ac mae ein meddyliau gyda'r trigolion, busnesau ac ymwelwyr sydd wedi'u dal yn y storm.  Wrth i ni geisio gwella pethau, mae'r cyngor sir wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i wneud ei orau glas i helpu", dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Powys, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

"Ers y penwythnos, rydym wedi bod yn gweithio gyda phob partner gan gynnwys Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chymdeithasau Tai ac erbyn hyn rydym yn canolbwyntio ar y gwaith adfer.

"Mae gennym staff priffyrdd gyda JCBs, glanhawyr cwteri ac offer eraill ar draws y sir yn helpu gyda'r gwaith glanhau.  Mae ein hadnoddau ni'n brin ond rydym yn gwneud popeth y gallwn.

"Mae'r cyngor eisoes yn cynnal trafodaethau â Llywodraeth Cymru i weld pa gymorth ariannol gallwn ei gynnig i drigolion a busnesau sydd wedi colli popeth yn y llifogydd.  Bydd gostyngiad yn nhreth y cyngor a threthi busnes ar gael i helpu'r rhai sydd wedi'u heffeithio waethaf.

"Rydym mewn cysylltiad â'r cymunedau hynny sydd wedi'u heffeithio waethaf ac yn cynnig help a chyngor am y gwaith glanhau.  Rydym yn trafod pethau ymarferol megis casglu a chael gwared ar eitemau sydd wedi'u difrodi gan y llifogydd. 

"Mae'r cyngor wedi creu tudalen gwe benodol sy'n cynnwys cyngor a help ar faterion megis ffyrdd ar gau a rhybuddion o lifogydd i gartrefi a chyngor ar ddiogelu rhag masnachwyr ffug sy'n aml yn ceisio manteisio ar sefyllfaoedd fel hyn.  I weld y wybodaeth hyn ewch i www.powys.gov.uk <http://www.powys.gov.uk>

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu