NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Cynllun Ysgol Newydd gam yn nes

Image 21st Century schools logo

Chwefror 21 2020

Image 21st Century schools logoGallai cynlluniau cyffrous ar gyfer ysgol arbennig newydd gwerth £22m yng ngogledd Powys ddod gam yn nesa os yw'r Cabinet yn cymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu codi adeilad newydd i Ysgol Cedewain, ac wedi paratoi Achos Amlinellol Strategol (SOC), a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ddydd Mawrth 3 Mawrth.

Os cymeradwyir y SOC, caiff ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i geisio'u cymeradwyaeth.

Bydd y Cabinet yn cael gwybod bod y cyllid sy'n ofynnol ar gyfer yr ysgol newydd bron yn £22.7m, gyda 75% yn dod o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Byddai'r cyngor yn cyfrannu'r 25% sy'n weddill.

Fel rhan o'r cynlluniau, bydd gan Ysgol newydd Cedewain gyfleusterau pwrpasol gyda'r diweddaraf, gan gynnwys pwyll therapi dŵr, ystafelloedd y synhwyrau a ffisiotherapi, a gardd, yn ogystal â chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Addysg: "Un o'n blaenoriaethau yw darparu campws arloesol gyda'r diweddaraf i ddisodli hen adeiladau Ysgol Cedewain, sydd mewn cyflwr gwael dros ben a heb fod yn addas i'r diben.

"Os cymeradwya'r Cabinet a Llywodraeth Cymru'r Achos Amlinellol Strategol, byddai hyn yn fuddsoddiad anferthol yn ein seilwaith ysgolion.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym yn ymroddedig i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd, yn enwedig i'n dysgwyr mwyaf agored i niwed. Mae ein cynllun ar gyfer Ysgol Cedewain yn dangos yr ymrwymiad yma."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu