SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Beiciwr o Fri i ymddangos yng Ngŵyl Gyrfaoedd Powys

Image of Emily Chappell

25 Chwefror 2020

Image of Emily ChappellBydd yr awdur a'r beiciwr o fri Emily Chappell yn un o'r siaradwyr gwadd yng Ngŵyl Gyrfaoedd Powys eleni yn Llanelwedd.

Yn gyn-ddisgybl o ysgol uwchradd Llanidloes, Emily oedd y ferch gyflymaf i feicio ar draws Ewrop yn y Ras Trawsgyfandir 2016 ac mae hefyd wedi beicio i Siapan o Gymru.   Mae Emily newydd gyhoeddi ei hail lyfr 'Where there's a will'.

Bydd yn trafod y ffordd y mae hi wedi creu gyrfa fel awdur a beiciwr gyda Tim Davies, beiciwr o Bowys sydd wedi cynrychioli Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad.  Bu Emily hefyd yn gweithio am gyfnod fel negesydd ar gefn beic yn Llundain.  A hyn oedd testun ei llyfr cyntaf 'What Goes Around'.

Mae pedwaredd Ŵyl Gyrfaoedd Powys yn cael ei chynnal ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd ddydd Mercher, 4 Mawrth a bydd yn cynnwys dros 100 o arddangoswyr yn tynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael i bobl ifanc ym Mhowys.

Bydd myfyrwyr o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a champysau addysg bellach ym Mhowys yn teithio i'r ŵyl.  Mae dros 3,000 o fyfyrwyr wedi mynychu'r ŵyl yn ystod blynyddoedd blaenorol.

Mae'r ŵyl eleni yn cael ei noddi gan:

  • Grŵp Colegau NPTC
  • Hyfforddiant Cambrian
  • Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
  • Wipak
  • Penseiri Hughes
  • Y Brifysgol Agored
  • Abercare
  • Gyrfa Cymru
  • WestEnt audio visual
  • Cyngor Sir Powys

Mae'r digwyddiad am ddim i arddangoswyr a phobl ifanc sy'n mynychu ond nid yw'n agored i'r cyhoedd, ond i fyfyrwyr yn unig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu