Rhwydwaith Seren yn helpu myfyrwyr chweched dosbarth i sicrhau cynigion gan Brifysgol Rhydychen

Image of Bailey Jones and Chloe Ralph

25 Chwefror 2020

Image of Bailey Jones and Chloe RalphMae dau fyfyriwr chweched dosbarth o Bowys wedi sicrhau cynigion i astudio ym Mhrifysgol Rhydychen, diolch i help a chyfarwyddyd Rhwydwaith Seren.

Bydd Bailey Jones o Ysgol Uwchradd Gwernyfed a Chloe Ralph o Ysgol Uwchradd Y Drenewydd yn mynd i Rydychen ym mis Medi i ddechrau eu bywyd yn y brifysgol.

Mae'r ddau ddisgybl wedi rhoi cydnabyddiaeth i Rwydwaith Seren am ei help a chyfarwyddyd wrth sicrhau'r cynigion.

"Mae lle wedi'i gynnig i mi yng Ngholeg Sant Ioan yn Rhydychen i ddarllen meddygaeth," dywedodd Bailey.

"Rwy'n astudio bywydeg, cemeg a mathemateg ac fe fyddaf angen A* a dau A ym mis Awst. Trwy Rwydwaith Seren, rwyf wedi bod i nifer o sgyrsiau gwahanol, yn amrywio o ddyddiau cyflwyno ceisiadau i brifysgol i ddyddiau penodol eraill sydd wedi'u hanelu tuag at fyfyrwyr meddygol posibl. Nid yn unig yr oedd y dyddiau hyn wedi fy nghynorthwyo i sicrhau fy lle ond roeddynt hefyd wedi fy nghyfeirio tuag at y llwybr gyrfa yr wyf arno ar hyn o bryd."

Gan siarad am ei chynnig, dywedodd Chloe: "Rwy'n astudio Mathemateg, Seicoleg, Y Gyfraith a Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Uwchradd Y Drenewydd. Mae lle wedi'i gynnig i mi ar y cwrs Seicoleg Arbrofol ym Mhrifysgol Rhydychen yng Ngholeg St Catz ac rwyf eisiau dilyn gyrfa fel seicolegydd arbrofol.

"Roedd Rhwydwaith Seren wedi fy helpu yn ystod y broses gyfweld gan y rhoddwyd cefnogaeth a chyfarwyddyd i mi ar sut i ateb cwestiynau cyfweliad yn effeithiol. Llynedd, mynychais Gynhadledd Seren ac es i i seminar cynghori Oxbridge lle rhoddwyd awgrymiadau defnyddiol i mi ar sut i wneud fy nghais yn un unigryw oedd yn denu sylw.

"Rwyf yn edrych ymlaen at fod yn rhan o Brifysgol Rhydychen ac rwyf yn ddiolchgar iawn am y cyfle hwn."

Dywedodd y Cyng. Phil Davies, Aelod o Gabinet Cyngor Sir Powys dros faterion Addysg: "Mae Rhwydwaith Seren yn cefnogi disgyblion mwy abl a thalentog yn y sir ac wedi helpu nifer o bobl ifanc i fynd i brifysgolion pennaf Prydain.

"Hoffwn longyfarch Bailey a Chloe am sicrhau eu cynigion ac rwy'n gobeithio y byddant yn cyflawni'r graddau sydd eu hangen arnynt i fynd i Brifysgol Rhydychen yn ddiweddarach eleni."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu