A ydych wedi tanysgrifio ar gyfer gwasanaeth casgliadau gwastraff gardd eleni?

Image of a garden waste bin

 

Chwefror 25, 2020

Image of a garden waste binGyda'r nosweithiau yn ymestyn ac arwyddion o wanwyn ar y ffordd (os fyddwch yn edrych yn ofalus, mae'r arwyddion wirioneddol yno!), dyma'r amser o'r flwyddyn y bydd nifer yn meddwl am fentro allan i'w gerddi.

Mae'r gwasanaeth casgliadau ailgylchu gwastraff gardd, sy'n costio llai na £2 y casgliad os byddwch yn tanysgrifio nawr, yn cynnig ffordd hawdd, glân a syml o waredu â'ch gwastraff gardd, ac fe fyddwch yn cael sicrwydd y bydd y gwastraff gardd yn cael ei gasglu, ailgylchu a'i droi'n gompost.

Y tanysgrifiad blynyddol yw £35, gan gynnwys llogi bin olwynion 240 litr a chasgliad pob pythefnos o'ch gwastraff gardd rhwng 2 Mawrth a'r 4 Rhagfyr sy'n cynnwys mwy o gasgliadau na llynedd, yn dilyn adborth gan drigolion. Mae bin 120 litr llai ar gael am bris is i gartrefi sydd â gerddi llai, neu sachau gwastraff gardd y gellir eu compostio ar gyfer y sawl y bydd eu gwastraff dros ben yn cael ei gasglu mewn sachau porffor.

Os gwnaethoch danysgrifio y llynedd, fe fyddwch, unwaith y byddwch wedi cofrestru ar gyfer 2020, yn derbyn sticer i'w osod ar eich bin olwynion gwyrdd i helpu dangos i'r criw eich bod wedi cofrestru am flwyddyn arall. Bydd tanysgrifwyr newydd i'r gwasanaeth yn derbyn eu bin olwynion gwyrdd a ddosberthir gan y cyngor o fewn 10 diwrnod gwaith, felly sicrhewch eich bod yn cofrestru yn gynnar i elwa o'r holl gasgliadau a amserlennir, sy'n dechrau o'r wythnos nesaf.

Dywedodd y Cyng. Heulwen Hulme, Aelod Cabinet dros faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Rydym yn barod i ddechrau ar ein gwasanaethau casgliadau gwastraff gardd at 2020 unwaith eto gan gychwyn wythnos nesaf.

"Mae wedi bod yn ddechrau anodd i'r flwyddyn i lawer gyda'r tywydd, ac efallai mai garddio yw'r peth olaf ar eich meddwl, ond rydym yn sicr fod y gwanwyn ar fin cyrraedd ac y gallwn oll fwynhau mynd allan i'n gerddi unwaith eto.

"Gyda hyn mewn golwg, hoffwn annog trigolion i gofrestru ar gyfer gwasanaeth casgliadau ailgylchu gwastraff gardd eleni cyn gynted ag sy'n bosibl i sicrhau eu bod yn elwa o gymaint o gasgliadau ag y gallant."

Gallwch danysgrifio nawr trwy edrych ar www.powys.gov.uk/gardenwaste neu drwy ffonio 01597 827465. Os ydych angen gair i'ch atgoffa am eich diwrnod casglu, edrychwch ar www.powys.gov.uk/binda

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu