SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflenwadau dŵr preifat

Image of water running from a tap

25 Chwefror 2020

Image of water running from a tapRhybuddiwyd trigolion Powys sy'n dibynnu ar gyflenwadau dŵr preifat i ofalu nad yw eu cyflenwad wedi'i halogi gan y llifogydd.

Mae modd i gyflenwadau preifat gael eu halogi â gwastraff anifeiliaid neu bobl neu halogwyr eraill o ganlyniad i ddŵr y llifogydd.

Dywedodd Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio, y Cynghorydd James Evans: "Mae angen i drigolion sy'n defnyddio cyflenwadau dŵr preifat fod yn ofalus yn dilyn llifogydd. Os yw eich cyflenwad dŵr wedi newid o ran ei liw, neu os oes gwahaniaeth yn y blas a'r arogl, mae'n bosib nad yw'n ddiogel ei yfed

"Dylech ferwi'r holl ddŵr ar gyfer yfed a choginio nes y bydd y cyflenwad wedi newid yn ôl i'r lliw arferol. Os nad ydych yn siŵr, neu os credwch  gallai fod wedi'i halogi â chemegolion, dylech ddefnyddio cyflenwad arall neu ddŵr potel.

"Os oes gennych driniaeth ddi-heintio megis uwch-fioled, peidiwch â chymryd Yn ganiataol bod y cyflenwad yn ddiogel. Mae'n bosibl na all yr offer drin lefelau uchel o facteria pan fydd y dŵr wedi'i liwio. Dylai systemau triniaeth gael eu gwirio, a'u cynnal a'u cadw os oes angen.

"Cyn gynted ag y bydd y tywydd yn caniatáu hynny, a hithau'n ddiogel gwneud hynny, fe'ch cynghorir yn gryf i gael golwg ar ffynhonnell y dŵr a gwirio a oes yna unrhyw ddifrod wedi digwydd. Gallai fod yn ddifrod i ffens derfyn, caead y cyflenwad, dŵr arwyneb neu laid o ganlyniad i dirlithriad."

I gael rhagor o gyngor, cysylltwch â 01597 827467 a gofynnwch am gael siarad ac aelod o'r tîm cyflenwadau dŵr preifat neu anfonwch e-bost i environmental.protection@powys.gov.uk

Os yw eich eiddo'n cael ei wasanaethu gan y prif gyflenwad dŵr, cysylltwch â'ch cwmni dŵr lleol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu