SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Stryd Middleton i gael ei adnewyddu?

Image of end of Middleton Street in Llandrindod Wells

25 Chwefror 2020

Image of end of Middleton Street in Llandrindod WellsGallai prif stryd siopa Llandrindod fod yn ganolbwynt i gynllun adnewyddu uchelgeisiol i wneud y stryd yn fwy deniadol i siopwyr, yn enwedig cerddwyr a seiclwyr.

Mae Stryd Middleton, sef prif ardal siopa'r dref, wedi cael trafferth darparu ar gyfer cerddwyr, seiclwyr a thraffig, ac mae cynllun newydd yn cael ei ddatblygu yn awr gyda chais am help y gymuned gyda'r dyluniad.

Dywedodd Heulwen Hulme, Aelod y Cabinet dros faterion Priffyrdd: "Mae gennym gyfle gwirioneddol i gynnal gwaith adnewyddu cyffrous ar Stryd Middleton a'i wneud yn lle mwy deniadol i ymweld ag o. Byddai hyn yn annog ymwelwyr i aros yn hirach a gwario mwy arian mewn siopau lleol."

"Mae gennym ychydig o syniad ar sut y gallai'r stryd edrych eisoes ond  rydym angen pobl leol i gymryd rhan a chael dweud eu dweud. Mae prosiectau cymunedol fel yr un yma yn dibynnu ar gynnwys pobl leol o ddifrif ac rydym yn annog trigolion i gymryd rhan."

"Os yw'n llwyddiannus, nid oes sicrwydd y bydd y cynlluniau'n cael eu hariannu. Gallem weld gwaith adnewyddu radical ar y stryd sy'n cysylltu'r orsaf a'r gyfnewidfa bws newydd gydag ardal Lakeside y dref. Y gobaith yw y byddai hyn yn cael ei ariannu gan Gronfa Drafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, gyda'r ffocws ar bobl, nid ceir."

Fe fyddwn yn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Tref Llandrindod a busnesau lleol, ond bydd dyluniad terfynol y prosiect yn dibynnu'n helaeth ar safbwyntiau pobl leol. Er mwyn casglu safbwyntiau lleol, mae'r Cyngor Sir yn cynllunio sesiynau ymgysylltu yn y dref y mis nesaf.

Bydd manylion y cyfarfodydd ynghyd â darluniadau o syniadau er mwyn i drigolion eu gweld a gwneud sylwadau arnynt yn cael eu cyhoeddi yn ystod y misoedd sydd i ddod ynghyd â manylion ar sut i gymryd rhan.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu