SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dim gwrthwynebiad wedi'i dderbyn ar y cynllun i gyfuno ysgolion y Drenewydd

classroom

25 Chwefror 2020

classroomBydd Cabinet y cyngor sir yn clywed wythnos nesaf na chafwyd unrhyw wrthwynebiadau i'r cynigion i gyfuno dwy ysgol yn y Drenewydd i greu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg pob oed.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu cyfuno ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol G.G. Hafren i greu'r ysgol newydd.  Cyhoeddwyd y rhybudd statudol gan y cyngor ar gyfer y cynigion y mis diwethaf.

Bydd y cabinet yn ystyried y cynnig ddydd Mawrth 3 Mawrth.  Gan na chafwyd unrhyw wrthwynebiadau, y cynnig fydd iddynt gymeradwyo'r cynnig presennol.  Gallai hyn arwain at agor yr ysgol newydd yn 2021 ar safleoedd presennol yr ysgolion.

Bydd yr ysgol newydd yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng 4 - 11 oed.  Ar hyn o bryd mae yna 94 o ddisgyblion yn yr ysgol fabanod a 145 yn yr ysgol iau.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg: "Roedd canlyniad yr ymarfer ymgynghori y gwnaethom ei gynnal y llynedd wedi awgrymu mai'r hoff ddewis yw cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau G.G. Hafren ac i sefydlu ysgol gynradd newydd ar safleoedd cyfredol y ddwy ysgol.

"Ni chawsom unrhyw wrthwynebiadau i'n cynnig felly fy argymhelliad i'r Cabinet yw eu bod yn cymeradwyo cyfuno'r ddwy ysgol i greu ysgol gynradd newydd.

"Rwy'n credu y bydd y cynnig hwn yn elwa disgyblion a staff addysgu o'r ysgolion hyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu