SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sesiwn taro heibio recriwtio yn Llandrindod

Screen grab of video

Chwefror 27, 2020

Screen grab of videoMae sesiwn galw heibio ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn rôl gwerth chweil sef cyflwyno gofal yn cael ei gynnal yn Llandrindod wythnos nesaf.

Bydd staff y Cyngor yn yr Ystafell Wydr o fewn Canolfan Gynadledda'r Pafiliwn ar ddydd Gwener 6 Mawrth, rhwng 2pm a 5pm.

Bydd cynrychiolwyr o Ofal Cymdeithasol Cymru, y darparwr gofal Hafal Crossroadsynghyd â chynrychiolwyr o'r Llinell Uniongyrchol, yn ymuno â staff o'r cyngor, er mwyn gallu siarad am y gefnogaeth y gallant ei chynnig i bobl sy'n derbyn Taliadau Uniongyrchol.

Mae'r gwaith yn rhan o ymgyrch i annog mwy o bobl i mewn i'r sector gofal cymdeithasol led led Cymru, yn cynnwys derbyn rolau fel Gweithiwr Gofal Cartref a Chynorthwyydd Personol. Mae'r sefydliad cenedlaethol, Gofal Cymdeithasol Cymru, yn amcangyfrif y bydd angen tua 20,000 yn fwy o bobl i weithio o fewn y sector gofal yng Nghymru erbyn 2030.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw Aelod Cabinet y Cyngor gyda chyfrifoldeb dros Ofal Cymdeithasol i Oedolion. Dywedodd: "Rydym wedi dod i Landrindod i chwilio am bobl sydd wirioneddol eisiau gwneud gwahaniaeth ac eisiau cyfrannu tuag at eu cymunedau. Gall y swyddi hyn fod yn hyblyg i helpu gyda'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith a gallent fod yn gam cyntaf  tuag at yrfa o fewn y sector gyda rhagolygon gwych. Dewch heibio a siarad gyda ni: dydych chi byth yn gwybod, fe allech ddod yn arwr i rywun."

Esboniodd fod y dref wedi'i dewis fel lleoliad ar gyfer y sesiwn galw heibio gan mai'r rhan hon o Bowys yw un o'r ardaloedd lle mae angen am ragor o weithwyr gofal cartref.

Mae rolau gweithwyr gofal a chynorthwywyr personol yn yrfaoedd hyblyg a fyddai'n gweddu i rieni/neiniau/ teidiau neu warcheidwaid sydd angen gweithio o amgylch eu cyfrifoldebau gofal plant, er enghraifft, gweithio y tu allan i amseroedd 'teithiau ysgol'. Gall y rolau fod yn llawn neu ran amser ac mae nifer o gyfleoedd am gynyddu gyrfa o fewn y sector hwn.

Mae cynorthwywyr personol yn cael eu cyflogi gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac yn cefnogi gydag ystod eang o dasgau a fydd yn helpu i gynyddu annibyniaeth unigolyn ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd eu bywydau.

Mae nifer o weithwyr gofal ym Mhowys yn cael eu cyflogi gan asiantaethau allanol - megis Hafal Crossroads -er bod rhai yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys ei hunan.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer yr asiantaethau - ynghyd â manylion am swyddi'r cyngor - trwy https://cy.powys.gov.uk/article/7723/Gweithio-fel-Gweithiwr-Gofal-Cartref

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu