SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorthfeydd taro heibio ADY wedi'u trefnu

Image of a group of silhouettes and speech bubbles

3 Mawrth 2020

Image of a group of silhouettes and speech bubblesMae'r cyngor sir wedi trefnu cyfres o gymorthfeydd taro heibio sy'n rhoi cyfle i rieni/gofalwyr sydd â phlant ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) i gyfarfod â staff ADY.

Mae Cyngor Sir Powys wedi trefnu pedair cymhorthfa taro heibio dros y misoedd nesaf er mwyn i rieni/gofalwyr gyfarfod ag aelodau staff i drafod unrhyw faterion neu bryderon sydd ganddyn nhw.

Dyma ddyddiadau a lleoliadau'r cymorthfeydd a fydd yn cael eu cynnal rhwng 9:30am a 12:30pm:

  • Dydd Gwener, 6 Mawrth - Canolfan Ieuenctid Llandrindod
  • Dydd Mawrth, 12 Mai - Clwb Pêl-droed Y Drenewydd
  • Dydd Mercher, 17 Mehefin - Ysgol Gymunedol yr Eglwys yng Nghymru Trefonnen, Llandrindod
  • Dydd Iau, 9 Gorffennaf - Ysgol Golwg Y Cwm, Ystradgynlais

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, yr Aelod Cabinet dros Addysg: "Mae'r cymorthfeydd hyn yn ffordd i rieni a theuluoedd gyfarfod ag aelod o'n tîm ADY bob tymor. Gobeithiwn y byddant yn darparu rhwydwaith i rieni, gan hwyluso cymorth rhwng cyfoedion ac yn ffordd i roi cymorth i rieni trwy gyngor, cefnogaeth a hyfforddiant lle bo'n briodol.

"Bydd y cymorthfeydd hefyd yn rhoi'r cyfle i drafod themâu cyffredin sy'n codi o ysgolion a theuluoedd er mwyn cefnogi cymorth cynnar parhaus.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu