SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cabinet yn cymeradwyo Achos Strategol Amlinellol Ysgol Cedewain

Image 21st Century schools logo

3 Mawrth 2020

Image 21st Century schools logoMae cynlluniau cyffrous ar gyfer ysgol newydd gwerth £22m yng ngogledd Powys gam yn agosach wedi i'r Cabinet gymeradwyo cyflwyno'r cynlluniau i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol newydd i Ysgol Cedewain, a heddiw (dydd Mawrth 3 Mawrth) fe gymeradwyodd y Cabinet yr Achos Strategol Amlinellol, fydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo.

Dywedwyd wrth y Cabinet y bydd angen bron i £22.7m ar gyfer yr ysgol newydd, gyda 75% yn dod o Raglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Byddai'r cyngor yn cyfrannu'r 25% sy'n weddill.

Fel rhan o'r cynlluniau, bydd gan Ysgol newydd Cedewain gyfleusterau pwrpasol gyda'r diweddaraf, gan gynnwys pwyll therapi dŵr, ystafelloedd y synhwyrau a ffisiotherapi, a gardd, yn ogystal â chaffi cymunedol.

Dywedodd y Cyng. Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Addysg: "Un o'n blaenoriaethau yw darparu campws arloesol gyda'r diweddaraf i ddisodli hen adeiladau Ysgol Cedewain, sydd mewn cyflwr gwael dros ben a heb fod yn addas i'r diben.

"Os caiff y Achos Strategol Amlinellol ei gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru, byddai hyn yn fuddsoddiad enfawr yn ein seilwaith ysgolion.

"Fel rhan o'n Gweledigaeth 2025, rydym yn ymroddedig i ddarparu cyfleusterau gyda'r gorau yn y byd, yn enwedig i'n dysgwyr mwyaf agored i niwed. Mae penderfyniad y Cabinet heddiw yn dangos ein hymrwymiad i Cedewain."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu