Prosiect yn y Drenewydd yn gwella cyfleoedd i bobl ifanc

Image of young people

5 March 2020

Image of young peopleMae prosiect sy'n cael ei arwain gan Gyngor Sir Powys i wella cyfleoedd a lleihau anfantais i blant, pobl ifanc a theuluoedd wedi hen ddechrau.

Mae prosiect Plant yn Gyntaf yn y Drenewydd, a ariannwyd gan y Gronfa Gofal Integredig drwy'r Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, wedi treialu'n llwyddiannus gweithio gyda'r gymuned a sefydliadau i gefnogi a gwella'r cyfleoedd i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Fel rhan o'r prosiect, datblygwyd cynllun ynysu cymdeithasol ' Hidden Young Lives ' gan weithio gyda phobl ifanc a gofalwyr i gynhyrchu gwaith celf i gynrychioli bywydau pobl ifanc. Bydd y gwaith celf yn cael ei arddangos yn Oriel Davies.

Mae rhaglen o weithgareddau ac ymgysylltu  hefyd wedi'i datblygu gyda'r nod o leihau nifer y bobl ifanc sy'n dod yn rhan o'r system cyfiawnder troseddol.

Mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y Drenewydd, mae'r prosiect yn darparu digwyddiadau cymdeithasol i blant a phobl ifanc dros wyliau'r ysgol i greu cyfleoedd i gymdeithasu.

Ychwanegodd y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Cabinet ar faterion Pobl ifanc a Diwylliant: "Rwy'n falch dros ben ein bod wedi gallu cyflwyno'r Prosiect Plant yn Gyntaf, 'Newtown Together' i ddarparu cyfleoedd i blant, pobl ifanc a theuluoedd i fod yn rhan o benderfyniadau sy'n cael eu gwneud amdanynt".

Mae arian ychwanegol wedi cael ei gadarnhau o Raglen Llesiant Gogledd Powys i ddatblygu prosiect yn y Trallwng yn y dyfodol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu