SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Yn galw ar holl arwyr sbwriel Powys

Image promoting the 2020 Spring Clean Cymru Campaign

9 Mawrth 2020

Image promoting the 2020 Spring Clean Cymru CampaignYmunwch â Gwanwyn Glân Cymru 2020 a dod yn rhan o'r ymgyrch codi sbwriel

Y Gwanwyn yma, ry'n ni'n galwch arnoch chi i geisio gwella'r amgylchedd ar stepen ein drws. Gyda Cadwch Gymru'n Daclus, ein nod yw ceisio ysbrydoli miloedd o bobl i ymuno â'i gilydd i gasglu a gwaredu sbwriel yn ddiogel o'n strydoedd, ein parciau ac ardaloedd lleol, gan ailgylchu cymaint â phosibl.

Mae Gwanwyn Glân Cymru (20 Mawrth - 13 Ebrill) yn rhan o ymgyrch Great British Spring Clean. Yn 2019, ymunodd dros 563,163 o bobl, gan gynnwys 175,055 o fyfyrwyr, i wirfoddoli eu hamser i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Yn ystod yr ymgyrch eleni nid yn unig symud tunelli o sbwriel o'r amgylchedd ar stepen ein drws yw'r nod, ond hefyd achub miloedd o boteli plastig a chaniau diod alwminiwm sy'n cael eu taflu ar y llawr pan ddylent fod wedi eu hailgylchu yn rhwydd iawn.

"Ry'n ni'n gwybod faint y mae cymunedau Powys yn malio am yr amgylchedd yn ein sir brydferth, felly ry'n ni wrth ein bodd ymuno â Cadwch Gymru'n Daclus eto eleni mewn ymgais i annog grwpiau cymunedol ddod at ei gilydd i ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2020" meddai'r Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio Cabinet y Cyngor ar Ailgylchu a Gwastraff.

"Mae pecynnau codi sbwriel, yn cynnwys popeth y bydd ei angen arnoch. Gallwch ei fenthyg o rai o'n llyfrgelloedd, felly dewch i mewn neu ewch ati i fenthyg pecyn ar-lein a threfnu cyfnod o lanhau yn eich ardal leol yn fuan."

Dywedodd Prif Weithredwr Cadwch Gymru'n Daclus, Lesley Jones: "Does dim modd diystyru amgylchedd o safon uchel. Mae nid yn unig yn effeithio ar ddiwyg a naws y lle ond mae ganddo hefyd effaith sylweddol a phellgyrhaeddol ar fywyd gwyllt, ein hiechyd a'n lles, a'r economi lleol.

"Mae Gwanwyn Glân Cymru yn dod â'n cymunedau ynghyd i ofalu am ein hamgylchedd. Hoffem ddiolch i bob un o'n gwirfoddolwyr am wneud ymgyrch eleni'n llwyddiant.

I ddarganfod mwy am Gwanwyn Glân Cymru, ewch i www.keepwalestidy.cymru 

Mae pecynnau codi sbwriel, sy'n cynnwys crafangau codi sbwriel, cylchoedd, siacedi llachar a sachau sbwriel ar gael i'w benthyg o lyfrgelloedd y Trallwng, Machynlleth, y Drenewydd, Tref-y-Clawdd, Llandrindod, Aberhonddu ac Ystradgynlais. Gallwch gadw eich pecyn ar-lein trwy fynd i: https://cy.powys.gov.uk/article/8029/Pecyn-codi-sbwriel

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu