SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diweddariadau Treth y Cyngor yn mynd ar-lein

Image of a person in front of a laptop holding a smartphone

9 Mawrth 2020

Image of a person in front of a laptop holding a smartphoneGall talwyr treth y cyngor ym Mhowys sydd eisoes wedi cofrestru i ddefnyddio'r gwasanaeth "Fy Nghyfrif" am ddim a mewnbynnu eu cyfeirnod treth y cyngor fynd ar-lein bellach i weld eu cyfrif treth y cyngor lawn a'r wybodaeth gysylltiedig dim ond wrth bwyso botwm.

Mae system "Fy Nghyfrif" y Cyngor yn caniatáu i bobl gofrestru'u manylion, gan gynnwys eu cyfeirnod treth y cyngor, a gweld nifer o eitemau ar y crynodeb o'u cyfrif a phryd mae angen talu'r rhandaliad nesaf, pa ddull o dalu maent yn eu defnyddio, darllen esboniad manwl o'r ffioedd a lawrlwytho'u bil treth y cyngor am unrhyw flwyddyn benodol.  Mae cyfleuster Fy Nghyfrif wedi'i sefydlu ers dwy flynedd da hanner bellach, ac mae 30,000 yn ei ddefnyddio.

Dywedodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet dros Lywodraethu Corfforaethol ac Ymgysylltu: "Os talwch Dreth y Cyngor, ac wedi'r cyfan, mae'n rhaid i'r rhan fwyaf ohonom ni wneud hynny, mae'n hwylus gallu mewngofnodi i gyfleuster Fy Nghyfrif a gwirio beth yw eich statws taliadau cyfredol neu gael cipolwg ar y dyddiad y mae eich taliad nesaf yn ddyledus. Os nad oes gennych gyfrif hyd yma, mae'n eithaf rhwydd sefydlu'r cyfrif, dim ond i chi gofio mewnbynnu eich enw, eich cyfeiriad, ac yn and dim eich cyfeirnod Treth y Cyngor os ydych yn dymuno defnyddi'r nodwedd newydd hon.

"Mae system Fy Nghyfrif hefyd yn ffordd boblogaidd a defnyddiol i drigolion archebu blwch ailgylchu newydd, neu weld pryd fydd eu sbwriel neu eu gwastraff o'r ardd yn cael ei gasglu nesaf. Gallwch hefyd wneud cais am drwydded er mwyn mynd ag eitemau gwastraff swmpus i safle ailgylchu gwastraff o'r cartref os oes gennych gerbyd masnachol neu gerbyd gyriant pedair-olwyn mawr."

Yn achos trigolion sy'n berchen ar ail gartref, mae yna opsiwn hefyd i fewnbynnu manylion mwy nag un eiddo.

Mae gwelliannau i'r system Fy Nghyfrif yn cysylltu â strategaeth Powys Ddigidol y cyngor sy'n amlinellu gweledigaeth ar gyfer trawsnewid digidol: croesawu technolegau newydd i wella profiadau cwsmeriaid.

I gofrestru ar gyfer cyfrif, ewch i www.powys.gov.uk a chlicio ar y botwm "mewngofnodi/cofrestru" yng nghornel dde uchaf y sgrîn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu