SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cyhoeddi dyddiadau ar drafod Stryd Middleton

Middleton Street in Llandrindod Wells

Mawrth 10, 2020

Middleton Street in Llandrindod WellsMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi dyddiadau a lleoliadau sesiynau a drefnwyd i bobl daro heibio i drafod syniadau ar y posibilrwydd o adnewyddu Stryd Middleton yn Llandrindod.

 

Y bwriad yw gwneud y stryd yn fwy deniadol i siopwyr yn arbennig cerddwyr a seiclwyr, ond mae'r cyngor yn pwysleisio mai megis dechrau mae'r broses hon eto.

Mae Stryd Middleton, sef prif ardal siopa'r dref, wedi ymdrechu'n hir i greu lle i gerddwyr, seiclwyr a thraffig, ond mae cynllun newydd ar y gweill ac mae gwahoddiad i'r gymuned gyfrannu at y cynllun.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Ers i ni gyhoeddi ein bod yn ystyried hyn, cafwyd nifer fawr o sylwadau - o blaid ac yn erbyn.  Rwy'n pwysleisio ein bod am glywed barn pobl leol (a busnesau) a bydd y syniadau a ddaw o'r sesiynau hyn yn fan cychwyn i'r trafodaethau."

"Dyma gyfle go iawn i roi gwedd newydd i Stryd Middleton a'i gwneud yn le mwy deniadol ac annog ymwelwyr i aros yn hirach a gwario mwy o arian yn y siopau lleol."

Ychwanegodd nad oes unrhyw sicrwydd y bydd arian i'r cynllun, ond os bydd yn llwyddiannus, fe allai Llandrindod a Stryd Middleton sy'n cysylltu'r orsaf drenau a'r ganolfan bysus newydd ag ardal y llyn, gael ei hadnewyddu'n sylweddol.  Y gobaith yw sicrhau cyllid o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, gyda ffocws ar bobl ac nid ceir.

Cynhelir sesiynau taro heibio i drafod y syniadau yn:

•             Gwesty'r Commodore, Llandrindod - Dydd Iau 19 Mawrth - 4pm-7pm;

•             Neuadd y Sir,  Llandrindod - Dydd Llun 23 Mawrth, 10am-1pm;

•             Y Gwalia, Llandrindod  - Dydd Mawrth 24 Mawrth - 2pm-5pm.

Croeso cynnes i bawb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu