Cyhoeddi dyddiadau ar drafod Stryd Middleton

Middleton Street in Llandrindod Wells

Mawrth 10, 2020

Middleton Street in Llandrindod WellsMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi dyddiadau a lleoliadau sesiynau a drefnwyd i bobl daro heibio i drafod syniadau ar y posibilrwydd o adnewyddu Stryd Middleton yn Llandrindod.

 

Y bwriad yw gwneud y stryd yn fwy deniadol i siopwyr yn arbennig cerddwyr a seiclwyr, ond mae'r cyngor yn pwysleisio mai megis dechrau mae'r broses hon eto.

Mae Stryd Middleton, sef prif ardal siopa'r dref, wedi ymdrechu'n hir i greu lle i gerddwyr, seiclwyr a thraffig, ond mae cynllun newydd ar y gweill ac mae gwahoddiad i'r gymuned gyfrannu at y cynllun.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Priffyrdd, y Cynghorydd Heulwen Hulme: "Ers i ni gyhoeddi ein bod yn ystyried hyn, cafwyd nifer fawr o sylwadau - o blaid ac yn erbyn.  Rwy'n pwysleisio ein bod am glywed barn pobl leol (a busnesau) a bydd y syniadau a ddaw o'r sesiynau hyn yn fan cychwyn i'r trafodaethau."

"Dyma gyfle go iawn i roi gwedd newydd i Stryd Middleton a'i gwneud yn le mwy deniadol ac annog ymwelwyr i aros yn hirach a gwario mwy o arian yn y siopau lleol."

Ychwanegodd nad oes unrhyw sicrwydd y bydd arian i'r cynllun, ond os bydd yn llwyddiannus, fe allai Llandrindod a Stryd Middleton sy'n cysylltu'r orsaf drenau a'r ganolfan bysus newydd ag ardal y llyn, gael ei hadnewyddu'n sylweddol.  Y gobaith yw sicrhau cyllid o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru, gyda ffocws ar bobl ac nid ceir.

Cynhelir sesiynau taro heibio i drafod y syniadau yn:

•             Gwesty'r Commodore, Llandrindod - Dydd Iau 19 Mawrth - 4pm-7pm;

•             Neuadd y Sir,  Llandrindod - Dydd Llun 23 Mawrth, 10am-1pm;

•             Y Gwalia, Llandrindod  - Dydd Mawrth 24 Mawrth - 2pm-5pm.

Croeso cynnes i bawb.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu