SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Yr Ŵyl Gyrfaoedd yn boblogaidd iawn gyda myfyrwyr Powys

Image of Emily Chappell and Tim Davies taking at the 2020 Powys Careers Festival

10 Mawrth 2020

Image of Emily Chappell and Tim Davies taking at the 2020 Powys Careers FestivalDaeth dros 2,500 o fyfyrwyr ynghyd ar Faes y Sioe Frenhinol yr wythnos diwethaf i ymweld ag un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU.

Cynhaliwyd pedwaredd Ŵyl Gyrfaoedd Powys ddydd Mercher 4 Mawrth yn Llanelwedd, ac mae'r bartneriaeth a drefnodd yr achlysur wedi diolch i bawb a'i mynychodd gan gyfrannu at ei llwyddiant.

Mae Llwybrau Positif Powys, y bartneriaeth sy'n ymrwymedig i ddarparu cyngor gyrfaoedd i bobl ifanc Powys, wedi denu rhyw 100 o gyflogwyr, prifysgolion, colegau, darparwyr hyfforddiant sy'n gyflogwyr ynghyd ag amrediad o  sefydliadau eraill i gynnig cipolwg i fyfyrwyr ifanc Powys o ysgolion uwchradd, ysgolion arbennig a cholegau'r sir ar y cyfleoedd sydd o'u blaenau.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd Llwybrau Positif Powys: "Ry'n ni wrth ein bodd fod cymaint o bobl ifanc wedi mynychu'r ŵyl yrfaoedd eleni.

"Roedd yna gymaint i'r bobl ifanc ei weld - o brifysgolion i gyfleoedd gwirfoddoli - ac roedd yna lawer o wybodaeth hefyd ar brentisiaethau, gan gynnwys trafodaeth ar y brif lwyfan ar y pwnc yma.

"Hoffwn i ddiolch yn fawr i'n gwesteion ar y prif lwyfan, gan gynnwys Ben Sheppard sy'n gyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Gwernyfed ac yn gyflwynydd radio Capital FM a chyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Llanidloes sy'n feiciwr ultra ac yn awdures, sef Emily Chappell. Roedd eu cyfraniad hwy wedi gwneud y dyddiad yn un arbennig i'n pobl ifanc.

"Yn olaf, hoffwn ddiolch i'n noddwyr, arddangoswyr, ysgolion a myfyrwyr a ddaeth ynghyd i wneud pedwaredd Gŵyl Gyrfaoedd Powys yn llwyddiant ysgubol."

Noddwyd yr ŵyl eleni gan:

  • Grŵp Colegau NPTC
  • Cambrian Training
  • Lanyon Bowdler Solicitors
  • Wipak
  • Hughes Architects
  • Y Brifysgol Agored
  • Abercare
  • Gyrfa Cymru
  • WestEnt audio visual
  • ·         Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu