SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gofyn am farn ar y gwaith sydd wedi'i gwblhau ym Mharc y Llyn Llandrindod

Image of Llandrindod lake

11 Mawrth 2020 

Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan ei fod yn gofyn am farn trigolion lleol, grwpiau cymunedol ac unrhyw un sy'n mwynhau ymweld â'r llyn yn Llandrindod er mwyn casglu adborth gan fod y gwaith i osod cuddfan newydd i wylio adar, llwybr bordiau a llwyfan pysgota wedi'u gwblhau.

Cyn cychwyn ar y gwaith, cynhaliwyd arolwg o ddefnyddwyr gan ddangos bod 77% ohonynt yn cadarnhau bod angen gwella'r cyfleusterau pysgota a gwylio adar, gydag 80% o'r farn y byddai'n gwella parc y llyn.  Gall unrhyw un sy'n dymuno llenwi'r arolwg dilynol wneud hynny drwy fynd i www.powys.gov.uk a theipio "Ymgynghoriadau Cyfredol" yn y blwch chwilio.  Mae'r arolwg yn cau ddydd Sul 29 Mawrth 2020.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar Ddatblygu Economaidd, y Cynghorydd James Evans: "Mae'r gwaith wedi creu cyfleoedd i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd i ddefnyddio'r cuddfan hwylus i wylio adar sydd wedi'i gynllunio fel bod defnyddwyr cadeiriau olwyn a bygis yn gallu bod yn agosach at fyd natur.  Mae'r guddfan yn cynnwys slotiau gwylio ar sawl uchder fel bod oedolion, plant a defnyddwyr cadeiriau olwyn yn gallu gwylio bywyd gwyllt.

"Gyda'r to, bydd yn bosibl i ysgolion ac i bawb arall ddefnyddio'r lle ym mhob tywydd a thrwy'r flwyddyn at ddibenion addysgol.  Tu fewn bydd yna fyrddau dehongli dwyieithog yn cael eu gosod cyn bo hir gyda gwybodaeth ar fywyd gwyllt lleol.  Bydd y guddfan yn gwella cyfleusterau gwylio adar er mwyn hyrwyddo gweithgareddau yn yr ardal ac annog mwy o ddiddordeb o'r gymuned.

"Adeiladwyd y llwybr bordiau newydd o ddeunydd di-lithro wedi'i ailgylchu.  Bydd yn bosibl ei ddefnyddio trwy gydol y flwyddyn heb fod angen fawr o waith cynnal a chadw am o leiaf 30 mlynedd.

"Mae un o ddau lwyfan pysgota wedi'i osod yn lle'r hen lwyfan oedd mewn cyflwr gwael.  Mae'r llwyfan newydd wedi'i wneud o bolyester wedi'i atgyfnerthu â gwydr, gan ddefnyddio tua 8000 o boteli plastig wedi'u hailgylchu, felly'n wych i'r amgylchedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu