SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Evan yn ennill cystadleuaeth poster

Image of judges and pupils with their poster competition prizes

16 Mawrth 2020

Image of judges and pupils with their poster competition prizesMae disgybl o Ysgol Uwchradd Y Trallwng wedi ennill tocyn i'r teulu i brif sioe amaethyddol Cymru ar ôl ennill cystadleuaeth poster.

Enillodd Evan Pringle sy'n ddisgybl blwyddyn saith, y gystadleuaeth oedd yn agored i ddisgyblion blwyddyn naw ac is ar draws Powys a Cheredigion.  Derbyniwyd dros 350 o geisiadau a drefnwyd gan bartneriaeth Llwybrau Positif Powys, oedd hefyd yn trefnu Gŵyl Gyrfaoedd Powys.

Cyflwynwyd y wobr, sef tocyn i'r teulu i Sioe Amaethyddol Cymru eleni, i Evan yn ystod pedwaredd Ŵyl Gyrfaoedd Powys wythnos diwethaf.

Cyfarwyddiadau'r gystadleuaeth oedd dylunio poster i ddenu pobl o blith cynulleidfa annhraddodiadol y sioe  i ddod i Sioe Amaethyddol Cymru 2020.  Er enghraifft, sut y gall y Sioe Fawr ddenu pobl o gymunedau trefol i'w haddysgu am darddiad eu bwyd a gwerth ffermwyr.

Ffion Jones, disgybl blwyddyn saith yn Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth ddaeth yn ail gan dderbyn llythyr gwahoddiad i'r Ŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad.

Derbyniodd Katie Hesketh o Ysgol Gynradd Caersws, Lily Rogers o Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Ffordun a Delilah Leach o Ysgol Uwchradd Y Trallwng dystysgrifau cymeradwyaeth uchel.

Dywedodd Jackie Parker, Cadeirydd Llwybrau Positif Powys: "Hoffwn longyfarch Evan am ennill y gystadleuaeth gyda phoster arbennig.  Roedd hon yn gystadleuaeth boblogaidd iawn a hoffwn ddiolch i bawb am gymryd rhan.  Dylai pawb fod yn falch o'u hymdrechion."

Cyflwynwyd y gwobrau gan Steve Hughson, Prif Weithredwr, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru a oedd hefyd yn aelod o banel beirniadu'r gystadleuaeth.

"Roedd safon y ceisiadau'n wych ond roedd poster Evan yn arbennig.  Mae'n amlwg iddo wneud ei ymchwil gan iddo gynnwys logo Sir Nawdd Sioe Fawr 2020 sef Clwyd.

"Mae'r gystadleuaeth yn cyd-fynd ag ymgyrch y Gymdeithas i hybu gwerth amaethyddiaeth ac ansawdd cynnyrch Cymru i gymunedau ehangach.  Bydd y posteri hyn yn helpu i draddodi'r neges bwysig hon."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu