SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Prif Weithredwr yn hunanynysu

Image of Dr Caroline Turner

17 Mawrth 2020

Image of Dr Caroline TurnerMae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau bod Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys yn hunanynsu fel cam rhagofalus.

Penderfynodd Dr Caroline Turner i hunan-ynysu ddydd Llun (16 Mawrth) fel cam rhagofalus ar ôl teimlo'n sâl yn y gwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harries, Arweinydd y Cyngor; "Gallaf gadarnhau bod Dr Turner yn hunan-ynysu fel cam rhagofalus.   Bydd yn gweithio gartref yn ystod y cyfnod ynysu ac yn parhau mewn cysylltiad ag aelodau'r Cabinet a chydweithwyr.

"Mae pob cynghorydd wedi cael eu hysbysu o'r datblygiad hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu