Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Diweddariad ar COVID-19

Image of Cllr Rosemarie Harris

17 Mawrth 2020

Powys logoRydym am sicrhau trigolion y byddwn yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol, mewn cydweithrediad â'n partneriaid, i sicrhau lles ein cymunedau.

Ar hyn o bryd mae holl wasanaethau'r cyngor yn parhau ar agor.  Yn dilyn cyhoeddiad y Llywodraeth heddiw, byddwn yn asesu'r sefyllfa ac yn gwneud rhagor o gyhoeddiadau manwl yfory.

Canllawiau'r Llywodraeth yw y dylai ysgolion aros ar agor am y tro.  Y neges i rieni yw y bydd ysgolion, fel mewn rhannau eraill o Gymru, ar agor yfory fel arfer ac y bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu'n barhaus.

Anogir trigolion a rhieni i ddilyn canllawiau ymbellhau cymdeithasol diwygiedig y Llywodraeth ac y dylai unrhyw un sydd â symptomau barhau i ddilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru sydd i'w weld yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu