SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lleoliad newydd i safle ailgylchu cymunedol Llanidloes

Image of a paper recycling bank

18 Mawrth 2020

Image of a paper recycling bankGan weithio ar y cyd â chyngor y dref, mae lleoliad newydd wedi'i gytuno ar gyfer safle ailgylchu cymunedol Llanidloes, sydd ar hyn o bryd ar Heol y Gorn yn y dref.

Ddydd Gwener 27 Mawrth, bydd y safle ailgylchu cymunedol yn symud i'r Gro, Heol y Capel, lle bydd trigolion yn gallu ailgylchu tecstilau, mân eitemau trydanol (WEEE) a chardfwrdd.

Atgoffir trigolion y bydd modd ailgylchu plastig a thuniau, papur, gwydr a bwyd yn wythnosol gan ddefnyddio'r gwasanaeth casglu  gwastraff ailgylchu o ymyl y ffordd. Gellir hefyd mynd â'r gwastraff ailgylchu i'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff o'r Cartref yn y Drenewydd, lle derbynnir ystod ehangach o ddeunyddiau i'w hailgylchu.

Mae cyfleuster cyfredol, sydd ar safle'r farchnad da byw gynt, wedi'i gymeradwyo i ddatblygu 22 o gartrefi fforddiadwy, gan gynnwys cymysgedd o dai, byngalos ac eiddo â dwy, tair a phedair ystafell wely.

Dywedodd y Cyng Heulwen Hulme, Aelod Portffolio'r Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Ry'n ni'n falch ein bod, gyda chymorth cyngor y dref, wedi dynodi lleoliad addas ger canol y dref ar gyfer y cyfleuster cymunedol hwn. Bydd yn galluogi trigolion i barhau i ailgylchu cymaint â phosibl ac hefyd i greu lle ar gyfer datblygiad tai fforddiadwy yn yr ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu