SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau dydd i bobl hŷn ym Mhowys yn cau ddydd Gwener

March 18, 2020

Photo of people at a day centre Bydd canolfannau dydd i bobl hŷn ym Mhowys yn cau dros dro ddydd Gwener (20 Mawrth) mewn ymateb i feirws Covid-19. Bydd y penderfyniad yma'n cael ei adolygu maes o law.

Dyma'r canolfannau dydd sydd wedi'u heffeithio:

  • Canolfan Ddydd y Parc, Y Drenewydd
  • Maesywennol, Llanidloes
  • Canolfan Ddydd Arlais, Llandrindod
  • Arosfa,  Aberhonddu
  • Canolfan, Ystradgynlais
  • Canolfan Ddydd Bethshan, y Drenewydd - eisoes ar gau. Sylwch fod hyn yn cyfeirio at elfen y ganolfan ddydd yn unig.
  • Ann Holloway y Trallwng - eisoes ar gau
  • Canolfan Ddydd Dwyrain Maesyfed, Llanandras
  • Crossroads Hafal, Machynlleth - yn cau heddiw (dydd Mercher 18 Mawrth)

 

Y Cyng Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol Oedolion gyda'r cyngor. Esboniodd: "Mewn cyfnodau anodd fel y rhain, mae'n rhaid i ni wneud penderfyniadau anodd. Gwyddom yn dda beth yw gwerth y canolfannau dydd i'r rheiny sy'n eu defnyddio a'u teuluoedd, ond diogelwch pobl fregus yw ein blaenoriaeth wrth reswm. Mae cynlluniau ar y gweill gennym i gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain, ac edrychaf ymlaen at alw heibio i gael paned o de wrth i'r gwasanaeth ailddechrau pan fydd yr argyfwng wedi dod i ben."

Mae'r cyngor wrthi'n trefnu cymorth i'r bobl hynny y bydd angen pryd o fwyd a gofal personol arnynt, fel y maent yn eu derbyn yn y canolfannau dydd. Byddem yn gofyn i bobl Powys ystyried pobl hŷn yn eu cymunedau a allai fod mewn perygl o gael eu ynysu, ac estyn allan iddynt drwy ffonio ar yr adeg anodd yma.

Os oes gan rywun unrhyw gwestiwn ynghylch y canolfannau dydd sy'n cau, cysylltwch â'r cyngor trwy ffonio 01874 612134 neu anfonwch e-bost atynt yn south.duty@powys.gov.uk  neu north.duty@powys.gov.uk

Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Ddydd y Trallwng wedi dweud eu bod yn cynnig prydau poeth i eraill yn y gymuned. Felly hefyd Crossroads Hafal ym Machynlleth. Bydd Bethshan yn parhau i gynnig cefnogaeth trwy ddarparu prydau bwyd i'r cleientiaid a fyddai wedi mynychu'r ganolfan. Dylech gysylltu â nhw'n uniongyrchol ynglŷn â hyn.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu