Bwletin Coronafeirws (COVID-19) Wythnosol

14 Mai 2021

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ar 12 Mai mai nifer yr achosion o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru yw 212,041. Cyfanswm yr achosion ym Mhowys ar 12 Mai yw 4,196.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys yn llwyr neu'n rhannol o ganlyniad i COVID-19, wedi'u cofrestru hyd at 8 Mai oedd 270- nid oedd unrhyw farwolaethau yn gysylltiedig â COVID-19 yn ystod yr wythnos.  Dyma'r ail wythnos ers canol mis Hydref 2020 heb unrhyw farwolaethau yn gysylltiedig â Covid, y llall oedd yr wythnos yn dechrau 20 Mawrth.

Bu 85 o farwolaethau mewn cartrefi gofal,12 gartref, un mewn hosbis a 172 yn yr ysbyty.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

A lefelau'r coronafeirws yn dal i fod yn isel a'r cyfraddau brechu yn parhau i fod y gorau yn y DU, mae'r Prif Weinidog wedi cadarnhau heddiw y bydd Cymru'n symud i lefel rhybudd 2 ddydd Llun.

Bydd busnesau lletygarwch dan do yn gallu ail-agor o ddydd Llun 17 Mai; a bydd lleoliadau adloniant dan hefyd yn ailagor, a chaiff mwy o bobl fynd i weithgareddau wedi'u trefnu dan do ac yn yr awyr agored.

Bydd y Prif Weinidog hefyd yn cadarnhau y bydd teithio rhyngwladol yn ailddechrau o ddydd Llun, ond caiff mesurau diogelu ychwanegol eu rhoi ar waith ar gyfer y rheini sy'n dychwelyd o rai gwledydd er mwyn atal y coronafeirws rhag dod yn ôl i mewn i Gymru.

Nifer yr unigolion yng Nghymru sydd wedi derbyn y dos cyntaf o frechlyn COVID-19 ar 12 Mai yw 1,975,820. Mae nifer y bobl ym Mhowys sydd wedi cael eu dos cyntaf dros 96,350 ac mae 47,000 wedi derbyn eu hail-ddos.

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/coronafeirws

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu