Bwletin Coronafeirws (COVID-19) Wythnosol

7 Mai 2021

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ar 5 Mai Ebrill mai nifer yr achosion o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru yw 211,726. Cyfanswm yr achosion ym Mhowys ar 5 Mai yw 4,186.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys yn llwyr neu'n rhannol o ganlyniad i COVID-19, wedi'u cofrestru hyd at 1 Mai oedd 270- roedd un farwolaeth yn gysylltiedig â COVID-19 yn ystod yr wythnos.  Bu 85 o farwolaethau mewn cartrefi gofal,12 gartref, un mewn hosbis a 172 yn yr ysbyty.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Llacio cyfyngiadau'r Coronafeirws

O ddydd Llun 3 Mai:

  • Gall campfeydd, cyfleusterau ffitrwydd, canolfannau hamdden, sbas a phyllau nofio ailagor
  • Bydd modd ffurfio aelwydydd estynedig, gan ganiatáu i ddwy aelwyd ddod ynghyd i ffurfio swigen benodedig a fydd yn gallu cyfarfod a chael cyswllt dan do
  • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer plant ailddechrau, megis grwpiau a chlybiau chwaraeon, diwylliannol a hamdden ehangach. Ni chaniateir partïon pen-blwydd plant, neu gynulliadau ehangach o deuluoedd a ffrindiau mewn cartrefi preifat o hyd
  • Gall gweithgareddau dan do wedi'u trefnu ar gyfer oedolion hefyd ailddechrau i hyd at 15 o bobl, gan gynnwys dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio
  • Gall Canolfannau Cymunedol ailagor.

https://llyw.cymru/cadarnhau-llacio-cyfyngiadau-coronafeirws

Nifer yr unigolion yng Nghymru sydd wedi derbyn y dos cyntaf o frechlyn COVID-19 ar 5 Mai yw 1,884,372. Mae nifer y bobl ym Mhowys sydd wedi cael eu dos cyntaf dros 93,133 ac mae 42,346 wedi derbyn eu hail-ddos.

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/coronafeirws

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu