SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwletin Coronafeirws (COVID-19) Wythnosol

22 Ionawr 2021

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ar 20 Ionawr mai nifer yr achosion o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru yw 185,035.  Cyfanswm yr achosion ym Mhowys ar 20 Ionawr yw 3,240.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys yn llwyr neu'n rhannol o ganlyniad i COVID-19, wedi'u cofrestru hyd at 16 Ionawr oedd 164 - 60 mewn cartrefi gofal, 10 gartref a 94 mewn ysbyty.  

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Cynnydd o chwarter miliwn o bunnoedd i'r Gronfa Gymorth i Ofalwyr

Mae swm ychwanegol o £250,000 wedi'i gyhoeddi i helpu gofalwyr di-dâl Cymru i ymdopi â phwysau ariannol pandemig y coronafeirws.

https://llyw.cymru/cynnydd-o-chwarter-miliwn-o-bunnoedd-ir-gronfa-gymorth-i-ofalwyr

Cyhoeddiad am arholiadau

Bydd dysgwyr yng Nghymru sy'n astudio ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch sy'n cael eu cymeradwyo gan sefydliad Cymwysterau Cymru eleni yn derbyn graddau a bennir gan eu hysgol neu eu coleg, yn seiliedig ar waith maent wedi'i gwblhau yn ystod eu cwrs.

Mae'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething wedi darparu diweddariad am gynnydd wythnos ar ôl cyhoeddi'r Strategaeth Frechuhttps://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-strategaeth-frechu-covid-19-wythnos-ers-ei-chyhoeddi

 

​​​​

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/coronafeirws

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu