HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

30 Medi 2020

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi o 28 Medi bod 652 achos newydd o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru ers dydd Llun, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 23,597.Cyfanswm yr achosion yn y sir ar 28 Medi yw 489, sef cynnydd o naw ers dydd Llun, er mae'r ffigwr hwnnw'n debygol o fod yn llawer uwch.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys o ganlyniad i'r COVID-19 neu'n rhannol ar 18 Medi oedd 95 - 48 mewn cartrefi gofal, 38 mewn ysbytai a naw gartref - dim cynnydd ar y ffigyrau blaenorol.

Ers dechrau'r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu ar 1 Mehefin a than ddiwedd 29 Medi, cafwyd 238 canlyniad prawf positif ar gyfer Olrhain Cysylltiadau. Mae'r rhain yn cael eu galw'n "achosion cyfeirio". Llwyddwyd i olrhain y cysylltiadau i gyd gan arwain at nodi 872 o gysylltiadau hyd yma. Rhoddwyd cyngor a chanllawiau priodol ar hunan-ynysu i'r holl gysylltiadau.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Chonwy mewn cyfyngiadau lleol o 6 pm ar 1 Hydref.https://llyw.cymru/cyflwyno-cyfyngiadau-coronafeirws-lleol-i-reoli-achosion-yn-y-gogledd

£140 miliwn yn ychwanegol ar gael i fusnesau i'w helpu i ddelio â heriau economaidd y coronafeirws a'r ffaith y bydd y DU yn gadael yr UE. https://llyw.cymru/140-miliwn-i-helpu-busnesau-cymru

 

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://gov.wales/coronavirus

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu