Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

10 Gorffennaf 2020

Ffigurau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi bod 16 achos newydd o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 15,929 a dim un achos newydd ym Mhowys.  Cyfanswm yr achosion yn y sir yw 302, er mae'r ffigwr hwnnw'n debygol o fod yn llawer uwch.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys o ganlyniad i'r COVID-19 neu'n rhannol ar 26 Mehefin oedd 92-46 mewn cartrefi gofal, 37 mewn ysbytai a naw gartref - dim cynnydd ar y ffigyrau blaenorol.

O ddiwedd 9 Gorffennaf, cafwyd 3 achos positif ar gyfer Olrhain Cysylltiadau a llwyddwyd i olrhain y cysylltiadau i gyd.  Mae hyn wedi arwain at nodi 52 o gysylltiadau.  Rhoddwyd cyngor a chanllawiau priodol ar hunan-ynysu.

Mae'r Gweinidog Addysg, wedi cyhoeddi'r cynlluniau ar gyfer mynd yn ôl i'r ysgol ym mis Medi.

https://llyw.cymru/y-gweinidog-addysg-yn-cyhoeddi-cynlluniau-ar-gyfer-mynd-yn-ol-ir-ysgol-ym-mis-medi

Cyngor gwyddonol y Grwp Cyngor Technegol: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-07/y-grwp-cyngor-technegol-cyngor-gan-yr-is-grwp-plant-ac-addysg.pdf

Datganiad ysgrifenedig: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-trefniadau-ar-gyfer-ysgolion-ym-mis-medi

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £29 miliwn ychwanegol i ysgolion er mwyn rhoi mwy o gymorth i ddysgwyr yn ystod cyfnodau hanfodol yn eu haddysg o fis Medi ymlaen.

Bydd 600 o athrawon ychwanegol a 300 o gynorthwywyr addysgu ychwanegol yn cael eu recriwtio drwy gydol y flwyddyn ysgol nesaf, gan ddarparu cymorth ychwanegol i Flynyddoedd 11, 12 a 13 a hefyd i ddysgwyr difreintiedig a dysgwyr agored i niwed o bob oed.

https://llyw.cymru/900-o-staff-addysgu-ychwanegol-mewn-cynllun-i-recriwtio-adfer-chodi-safonau-mewn-ysgolion-yng

Mae Llywodraeth Cymru wedi diwygio'r Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirwys, Teithio Rhyngwladol) sy'n golygu na fydd rhaid i deithwyr sy'n cyrraedd yng Nghymru o rai gwledydd yn gorfod ynysu am gyfnod o gwarantîn.  Mae'r rhestr lawn o wledydd ar gael yma: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-rheoliadau-teithio-rhyngwladol

 

Ymateb llawn y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans i Ddatganiad yr Haf y Canghellor: https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-ymateb-llywodraeth-cymru-i-ddiweddariad-economaidd-yr-haf-canghellor-y_

 

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://gov.wales/coronavirus

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu