HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Diweddariad dyddiol ar y coronafeirws (COVID-19)

23 Medi 2020

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi o 21 Medi bod 515 achos newydd o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru ers dydd Llun, gan ddod â chyfanswm yr achosion i 21,159. Cyfanswm yr achosion yn y sir ar 21 Medi yw 462, cynnydd o ddau ers dydd Llun, er mae'r ffigwr hwnnw'n debygol o fod yn llawer uwch.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys o ganlyniad i'r COVID-19 neu'n rhannol ar 28 Awst oedd 95-48 mewn cartrefi gofal, 38 mewn ysbytai a naw gartref - dim cynnydd ar y ffigyrau blaenorol.

Ers dechrau'r rhaglen Profi, Olrhain a Diogelu ar 1 Mehefin a than ddiwedd 22 Medi, cafwyd 209 achos positif ar gyfer Olrhain Cysylltiadau.  Mae'r rhain yn cael eu galw'n "achosion cyfeirio".  Llwyddwyd i olrhain y cysylltiadau i gyd gan arwain at nodi 665 o gysylltiadau hyd yma.  Rhoddwyd cyngor a chanllawiau priodol ar hunan-ynysu i'r holl gysylltiadau.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

  • Mae Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi gwneud datganiad am y sefyllfa ddiweddaraf am y coronafeirws yng Nghymru.
  • Mae'n dilyn cyfarfod COBR rhwng y pedair gwlad bore 'ma gyda Phrif Weinidogion yr Alban a Gogledd Iwerddon, y Prif Weinidog a dirprwy Prif Weinidog Gogledd Iwerddon lle trafodwyd cynigion pellach i gydlynu mesurau i reoli'r coronafeirws.
  • Mae Llywodraeth Cymru'n estyn mesurau i ddiogelu busnesau sydd wedi'u heffeithio gan y coronafeirws rhag cael eu troi allan, tan ddiwedd 2020.
  • I gael y diweddaraf gan gynnwys cwestiynau cyson am y cyfyngiadau lleol a ddaeth i rym ym Mlaenau Gwent, Pen-y-bont ar OgwrMerthyr Tudful a Chasnewydd am 6pm heno, ewch i: https://llyw.cymru/cyfnod-clo-lleol

 

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://gov.wales/coronavirus

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu