SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bwletin Coronafeirws (COVID-19) Wythnosol

15 Ionawr 2021

Ffigyrau Covid-19

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi ar 13 Ionawr mai nifer yr achosion o'r coronafeirws wedi'u cadarnhau yng Nghymru yw 176,056.  Cyfanswm yr achosion ym Mhowys ar 30 Ionawr yw 2,969.

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar nifer y rhai fu farw ym Mhowys yn llwyr neu'n rhannol o ganlyniad i COVID-19, wedi'u cofrestru hyd at 9 Ionawr oedd 159.  

Diweddariadau Cyngor Sir Powys

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod busnesau ym Mhowys wedi derbyn bron i £6 miliwn mewn grantiau dros yr wythnosau diwethaf.

Mae tua 1,800 o fusnesau yn y sectorau lletygarwch, hamdden, manwerthu a thwristiaeth wedi derbyn hwb ariannol fel rhan o Gronfa Llywodraeth Cymru i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

​​​​

 

Mwy o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/coronafeirws

 

I weld manylion y camau allweddol blaenorol ewch i:  Coronafeirws (COVID-19) - Cyngor sir Powys camau allweddol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu