SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau Ysgol - Gofal plant ar gyfer gweithwyr hanfodol

Powys logo

20 Mawrth 2020

Powys logoMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd ysgolion Powys yn parhau ar agor wythnos nesaf ond dim ond i ddarparu gofal plant i weithwyr hanfodol a phlant ag anghenion penodol.

Cyhoeddodd Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Cymru ddydd Mercher (18 Mawrth) y byddai pob ysgol yn cau ar gyfer darpariaeth addysgol arferol heddiw (ddydd Gwener) i helpu arafu lledaeniad Coronafeirws o fewn cymunedau ond y byddent yn cael eu defnyddio i gefnogi gweithwyr allweddol a phlant sy'n agored i niwed.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg Cyngor Sir Powys: "Mae'r cyngor yn datblygu cynlluniau i ddarparu canolfannau rhanbarthol i gefnogi gweithwyr brys hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol.  Mae'r cynlluniau yn cynnwys sicrhau fod gwasanaethau cludiant, arlwyaeth a glanhau priodol ar gael yn y safleoedd a ddewisir. 

"Ar ddydd Llun a dydd Mawrth, fe fyddwn yn disgwyl i bob ysgol fod ar agor ar gyfer plant i weithwyr allweddol yn unig a bydd cludiant a bwyd yn cael ei ddarparu.  Bydd hyn yn caniatáu i ni asesu'r galw a chynllunio ar gyfer canolfannau rhanbarthol a fydd yn gweithredu o ddydd Mercher ymlaen ar gyfer y dyfodol y gellir ei ragweld.   Mae'r Cyngor hefyd wedi dynodi plant sydd ag anghenion penodol a fydd yn mynd i'w hysgolion arferol."

"Rydyn ni'n disgwyl i blant gyda rhieni sy'n gweithio yn y GIG, gwasanaethau gofal, meysydd iechyd a'r gwasanaethau brys i fynd i'w hysgol arferol. Bydd pecynnau bwyd ar gyfer plant sy'n derbyn prydau bwyd am ddim.  Mae'n hanfodol bod gennym ddarlun cywir fel y gallwn gynllunio darpariaeth ar gyfer y dyfodol ar nifer gyfyngedig o safleoedd.

Ychwanegodd Dr Caroline Turner, Prif Weithredwr: "Bydd staff ysgol na effeithir yn uniongyrchol gan y feirws, sydd heb gyflyrau meddygol sylfaenol neu nad ydynt yn feichiog yn parhau i weithio, er y bydd eu rôl o bosibl yn wahanol iawn i'r arfer.  Gallai eu rôl olygu cefnogi dysgwyr o bell, datblygu llwyfannau digidol, cefnogi darpariaeth i blant gyda rhieni sy'n ofynnol ar gyfer gwasanaethau hanfodol, diweddaru polisïau proffesiynol a chefnogi gweithgareddau lles.

"Mae llawer iawn i'w wneud a bydd ein staff ysgol, fel eraill, yn ganolbwynt i'r gweithgareddau" ychwanegodd.

Am y wybodaeth ddiweddaraf, edrychwch ar; www.powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu