Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Coronafeirws (COVID19) - Treth y cyngor a threthi busnes

24 Mawrth 2020

Threthi busnes : Er ein bod yn gweithio gyda'n cyflenwyr meddalwedd ynghylch y cyhoeddiad diweddar am y gostyngiadau Ardrethi Annomestig, rydym wedi gohirio'r casgliad Debyd Uniongyrchol o Randaliadau Ebrill 2020 er mwyn sicrhau bod unrhyw ostyngiad uwch yn cael ei roi.

20 Mawrth 2020

Newidiadau  i  amseroedd  agor  llinellau  ffôn  Treth y cyngor a threthi busnes a  Dyfarniadau. 

Sylwch o 23 Mawrth bydd y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu