SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coronafeirws (COVID19) - Treth y cyngor a threthi busnes

Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael.

10 Gorffennaf 2020

Canllawiau newydd ar gyfer y sector twristiaeth a lletygarwch

https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol-html

https://www.ukhospitality.org.uk/page/WalesGuidance

 

 

24 Mawrth 2020

Threthi busnes : Er ein bod yn gweithio gyda'n cyflenwyr meddalwedd ynghylch y cyhoeddiad diweddar am y gostyngiadau Ardrethi Annomestig, rydym wedi gohirio'r casgliad Debyd Uniongyrchol o Randaliadau Ebrill 2020 er mwyn sicrhau bod unrhyw ostyngiad uwch yn cael ei roi.

20 Mawrth 2020

Newidiadau  i  amseroedd  agor  llinellau  ffôn  Treth y cyngor a threthi busnes a  Dyfarniadau. 

Sylwch o 23 Mawrth bydd y gwasanaeth treth y cyngor / trethi busnes a dyfarniadau ar gael i gymryd galwadau rhwng 9 am tan 1pm yn unig.

Coronafeirws (COVID-19) - Help ar gyfer busnesau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu