Coronafeirws (COVID19) - Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd

16 Gorffennaf 2020

Os nad ydych wedi derbyn pecyn Dechrau Da gan eich ymwelydd iechyd oherwydd y cyfnod clo gallwch gasglu un o'ch llyfrgell leol.

Ffoniwch ein llinell gais llyfrgell ar 01597 827460 i archebu pecyn a threfnu ei gasglu.

31 Mawrth 2020

Tra bod llyfrgelloedd ar gau, gallwch chwilio Ancestry o gartref, sydd ar gael yn y lle cyntaf tan Ebrill 30ain.

I ddefnyddio Ancestry, ewch i gatalog y llyfrgell a mewngofnodwch gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN.  Ar ôl logio i mewn gallwch gael mynediad i'r cyswllt Ancestry.

Bydd angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio Ancestry o'ch cartref.   Os nad ydych eisoes yn aelod, llenwch y ffurflen ar-lein i ymuno nawr.  Yn ogystal ag Ancestry, byddwch hefyd yn gallu cael mynediad i'n casgliad gwych o elyfrau, elyfrausain ac egylchgronau.

23 Mawrth 2020

Annwyl gwsmeriaid. Mewn ymateb i'r sefyllfa bresennol mae ein adeiladau llyfrgell a gwasananaethau teithiol ar gau.

Gan na allwch dychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig. Cadwch afael ar eich llyfrau adref.

Ni fydd modd i chi archebu llyfrau am gyfnod chwaith tra rydym yn ail-lunio ein gwasanaeth. Ymddiheurwn am hyn.

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu