Coronafeirws (COVID19) - Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd

21 Rhagfyr 2020

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru mae holl adeiladau ein llyfrgelloedd ar gau, ac yn aros ar gau nes y bydd canllawiau Llywodraeth Cymru'n newid.

Er bod ein hadeiladau ar gau, mae ein gwasanaeth Archebu a Chasglu'n parhau - dywedwch wrthym pa fath o lyfrau rydych chi'n hoffi eu darllen ac fe wnawn ni ddewis rhai yn benodol i chi eu casglu. Llenwch ffurflen ar ein gwefan neu ffoniwch ni ar 01597 827460 i archebu ac fe rown ni wybod i chi pryd fydd eich eitemau'n barod i'w casglu. Gallwch hefyd wneud cais am lyfr yng nghatalog y llyfrgell. Bydd yr holl eitemau mewn cwaranatîn am 3 diwrnod cyn eu casglu.

Gan na fyddwch yn gallu dychwelyd eitemau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a byddant yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig. Cadwch eich llyfrau gartref.

Cofiwch, gallwch ymuno â'r llyfrgell a lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, ac e-Gylchgronau am ddim, a bydd aelodau o'r llyfrgell hefyd yn cael mynediad am ddim i Ancestry.com o'u cartrefi - ewch i'n catalog llyfrgell i gael rhagor o wybodaeth.

I gael help neu gyngor am eich llyfrgell, ebostiwch library@powys.gov.uk neu cysylltwch â 01597 827460.

 

16 Gorffennaf 2020

Os nad ydych wedi derbyn pecyn Dechrau Da gan eich ymwelydd iechyd oherwydd y cyfnod clo gallwch gasglu un o'ch llyfrgell leol.

Ffoniwch ein llinell gais llyfrgell ar 01597 827460 i archebu pecyn a threfnu ei gasglu.

31 Mawrth 2020

Tra bod llyfrgelloedd ar gau, gallwch chwilio Ancestry o gartref, sydd ar gael yn y lle cyntaf tan Ebrill 30ain.

I ddefnyddio Ancestry, ewch i gatalog y llyfrgell a mewngofnodwch gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN.  Ar ôl logio i mewn gallwch gael mynediad i'r cyswllt Ancestry.

Bydd angen i chi fod yn aelod o'r llyfrgell i ddefnyddio Ancestry o'ch cartref.   Os nad ydych eisoes yn aelod, llenwch y ffurflen ar-lein i ymuno nawr.  Yn ogystal ag Ancestry, byddwch hefyd yn gallu cael mynediad i'n casgliad gwych o elyfrau, elyfrausain ac egylchgronau.

23 Mawrth 2020

Annwyl gwsmeriaid. Mewn ymateb i'r sefyllfa bresennol mae ein adeiladau llyfrgell a gwasananaethau teithiol ar gau.

Gan na allwch dychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig. Cadwch afael ar eich llyfrau adref.

Ni fydd modd i chi archebu llyfrau am gyfnod chwaith tra rydym yn ail-lunio ein gwasanaeth. Ymddiheurwn am hyn.

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu