SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Canolfannau Argyfwng Gofal Plant

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logo

24 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Learning and Skills logoMae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd canolfannau argyfwng gofal plant yn rhedeg o 13 o leoliadau ar draws y sir o'r dydd Gwener hwn (27 Mawrth).

Bydd safleoedd ysgolion y sir yn parhau ar agor tan ddydd Iau, 26 Mawrth ond dim ond i blant gweithwyr allweddol a'r plant sydd fwyaf agored i niwed.

Bydd y canolfannau, a fydd yn darparu gofal plant i gefnogi gweithwyr brys hanfodol, staff y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yn ogystal â phlant sydd fwyaf agored i niwed y sir, hefyd yn rhedeg ar benwythnosau.  Bydd y canolfannau ar agor rhwng 8am a 6pm.

I ddefnyddio'r ddarpariaeth o ddydd Gwener, 27 Mawrth tan ddydd Gwener 3 Ebrill, bydd angen i weithwyr hanfodol gofrestru eu plant yn eu canolfan argyfwng gofal plant drwy lenwi ffurflen ar-lein erbyn 9pm ddydd Mercher, 25 Mawrth.

Fel rhan o'r trefniadau, bydd prydau bwyd yn cael eu darparu i blant tair gwaith y dydd a bydd cludiant yn cael ei drefnu fel bod plant yn gallu cyrraedd y canolfannau ac yn ôl gartref.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo: "Mae'r cyngor i rieni'n glir - os yw eich plant yn gallu aros gartref yn ddiogel, dylent wneud hynny.

"Fodd bynnag, mae angen trefniadau gofal diogel ar gyfer plant gweithwyr hanfodol.  Bydd y canolfannau argyfwng gofal plant yn darparu gwasanaeth hanfodol i gefnogi gweithwyr hanfodol a'n plant sydd fwyaf agored i niwed.

"Bydd ein safleoedd ysgol yn para ar agor tan ddydd Iau fel cyfleusterau gofal plant brys ond byddant wedyn yn cau a bydd y canolfannau hyn yn rhedeg o ddydd Gwener ymlaen.

"Rwyf am ddiolch i'r holl weithwyr proffesiynol yn ein hysgolion am eu hymroddiad yn ystod y cyfnod hynod anodd iawn."

Mae'r canolfannau gofal plant brys wedi'u lleoli yn y mannau canlynol:

Ardal clwstwr ysgol - canolfan argyfwng gofal plant

 • Aberhonddu - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Priordy, Aberhonddu
 • Llanfair-ym-Muallt - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Pontnewydd-ar-Wy
 • Crughywel - Ysgol G.G. Crughywel
 • Gwernyfed - Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Archddiacon Griffiths, Llyswen
 • Llandrindod - Ysgol G.G. Llandrindod - Cefnllys
 • Llanfair Caereinion - Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion
 • Llanfyllin - Ysgol Gynradd Llanfyllin
 • Llanidloes - Ysgol G.G. Llanidloes
 • Llanandras - Ysgol G.G. Llanandras
 • Machynlleth - Ysgol Bro Hyddgen - Campws Cynradd, Machynlleth
 • Y Drenewydd - Ysgol Dafydd Llwyd, Y Drenewydd
 • Y Trallwng - Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Y Trallwng (Safle Ffordd Howell)
 • Ystradgynlais - Ysgol Dyffryn y Glowyr, Cwmtwrch Isaf

I gofrestru eich plentyn, ewch i https://tinyurl.com/Emergency-childcare-hubs

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu