SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Coronafeirws (COVID19) - Gofal cymdeithasol

26 Mawrth 2020

Cwestiynau ac Atebion i Ddarparwyr

24 Mawrth 2020

Cysylltu â Gwasanaethau Plant:

Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu weithiwr dynodedig arall o Wasanaethau Plant yn barod, efallai bod gennych rif uniongyrchol neu ffôn symudol ar gyfer eich gweithiwr.  Rhowch dro ar  gysylltu eich gweithiwr cymdeithasol yn uniongyrchol.   

Ni ddylech adael negeseuon ar ffonau symudol staff nac anfon negeseuon e-bost at y gweithiwr dynodedig oherwydd efallai na fydd y rhain yn cael eu codi ac efallai na fydd swyddfeydd ardal wedi'u staffio.  Os nad ydych yn gallu siarad yn uniongyrchol â'r gweithiwr a ddyranwyd i chi, cysylltwch â  Drws Ffrynt Powys ar 01597 827666

Am unrhyw wybodaeth a chyngor arall ar gyfer Gwasanaethau Plant cysylltwch â Drws Ffrynt Powys ar 01597 827666 / people.direct@powys.gov.uk

Cysylltu â Gwasanaethau Oedolion:

Os oes gennych weithiwr cymdeithasol neu weithiwr dynodedig arall o Wasanaethau Oedolion yn barod, efallai bod gennych rif uniongyrchol neu ffôn symudol ar gyfer eich gweithiwr.  Rhowch dro ar  gysylltu eich gweithiwr cymdeithasol yn uniongyrchol.   

Ni ddylech adael negeseuon ar ffonau symudol staff nac anfon negeseuon e-bost at y gweithiwr dynodedig oherwydd efallai na fydd y rhain yn cael eu codi ac efallai na fydd swyddfeydd ardal wedi'u staffio.  Os nad ydych yn gallu siarad yn uniongyrchol â'r gweithiwr a ddyranwyd i chi, cysylltwch â  CYMORTH ar 0345 602 7050

Am unrhyw wybodaeth a chyngor arall ar gyfer Gwasanaethau Oedolion cysylltwch â CYMORTH​​​​​​​ / 0345 602 7050

Gwybodaeth am Ganolfannau Dydd ym Mhowys

18 Mawrth 2020

Ymweliadau â'r cartref: i ddigwydd pan fydd yn angenrheidiol.  Bydd staff yn cysylltu â thrigolion o flaen llaw i sicrhau nad oes neb yn hunanynysu.

Dylech osgoi cyswllt wyneb yn wyneb i osgoi ymledu'r feirws - cysylltwch â ni dros y wefan, ar e-bost, neu dros y ffôn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu