SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Covid-19 - Y Cyngor angen rhagor o staff ar frys

Coronavirus imagery

Mawrth 24, 2020

Coronavirus imageryMae Cyngor Sir Powys angen rhagor o staff ar frys o ganlyniad i'r pandemig Covid19.

Mae'r Cyngor yn recriwtio:

-      Gweithwyr Gwastraff ac Ailgylchu;

-      Gweithwyr Cymorth Ailalluogi

-      Cynorthwywyr Gofal yn y Cartref

-      Gweinyddwyr - Gwasanaethau Oedolion

-      Cynorthwywyr Gofal

-      Swyddog Cyswllt CYMORTH

-      Gweithwyr Cymorth Dydd

-      Gweithwyr Cymorth Cartref

-      Swyddogion Cymorth Cymunedol Adolygu - Pobl Hŷn

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion am y swyddi ac ymgeisio yma https://recruitment.powys.gov.uk/  Gallant hefyd gael rhagor o fanylion am y swyddi trwy ffonio  01597 826409.

 

Esboniodd y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Cabinet y Cyngor gyda chyfrifoldeb am recriwtio:  "Mae angen mwy o help arnom ar frys gan ein bod eisoes yn dechrau gweld prinder staff mewn rhai meysydd.  Peidiwch â phoeni os nad oes gennych brofiad  yn y meysydd hyn gan y bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi."

"Fodd bynnag, mae amser yn brin, felly os ydych chi'n chwilio am waith, cysylltwch â ni cynted ag y medrwch," ychwanegodd y Cynghorydd Breeze.

Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys, i gydlynu cymorth gan wirfoddolwyr ar gyfer pobl sy'n agored i niwed yn y sir.  Gallwch weld rhagor o wybodaeth yma https://powys.volunteering-wales.net

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu