SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cefnogaeth i denantiaid yn ystod yr argyfwng

Image of English Covid-19 Residents and communities logo

25 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae swyddogion tai Powys yn ymroddedig tuag at weithio gyda thenantiaid sy'n profi pwysau ariannol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws.

Bydd swyddogion, gan gynnwys ein Swyddog Cefnogi Tenantiaeth arbenigol, yn gweithio gyda thenantiaid sy'n wynebu anawsterau wrth reoli eu cyfrifon rhent, ac maent wedi dweud na fyddant yn symud ymlaen gyda throi tenantiaid allan am dorri amodau eu tenantiaeth yn ystod y pandemig.

Bydd camau gweithredu yn cael eu hystyried mewn achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol eithafol neu drais domestig, pan fydd y Cyngor yn ystyried defnyddio gwaharddebau yn erbyn cyflawnwyr i sicrhau fod iechyd, lles a diogelwch trigolion yn cael ei warchod.

Dywedodd y Cynghorydd James Evans, aelod o'r Cabinet dros Dai a Gwasanaethau Cymunedol; "Rydym eisiau rhoi sicrwydd i denantiaid a all fod yn wynebu pwysau  ariannol oherwydd yr argyfwng a chyfnod cyfyngiadau symud y llywodraeth, y bydd y cyngor yn gweithio gyda hwy a ddim yn cychwyn camau troi allan gyda thenantiaid. Byddwn ond yn gweithredu mewn achosion eithafol o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu drais domestig.

"Rydym hefyd eisiau amlygu na fydd y cyngor ar yr adeg hon yn gostwng llety dros dro a ddefnyddir i fynd i'r afael â digartrefedd. Yn wir, fe fyddwn yn cynyddu nifer yr unedau sydd ar gael i sicrhau fod y capasiti gennym ni i helpu'r sawl a effeithir gan Covid-19."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu