SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Lansio llinell gymorth ariannol

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

27 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae llinell ffôn newydd sy'n cynnig cymorth ariannol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys.

Wedi'i sefydlu mewn ymateb i coronafeirws, bydd y llinell bwrpasol yn helpu trigolion lleol a busnesau gydag ystod eang o ymholiadau ariannol.

O ddydd Gwener 27 Mawrth, bydd y llinell ffôn ar agor bob diwrnod o'r wythnos o 9am tan 4pm.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ariannol:  "Rwy'n gwybod bod llawer o bobl yn poeni am arian ar hyn o bryd, ac mae ein neges yn glir, rydyn ni yma i helpu.

"Bydd y llinell ffôn newydd hon yn darparu'r math o gymorth a chyngor sydd ei angen yn fawr yn ystod y cyfnod heriol ac ansicr hwn.

"Bydd yr opsiynau cymorth hefyd ar gael ar wefan y Cyngor a byddant yn cael eu diweddaru'n gyson, ond rydym yn gwerthfawrogi weithiau ei fod yn gysur i siarad â pherson arall dros y ffôn.

"Rwy'n gobeithio'n fawr y bydd yn dod â help a chysur i'r rhai sy'n teimlo'n unig, neu sydd heb fynediad i'r rhyngrwyd, felly helpwch ni i rannu'r rhif hwn gyda nhw.

"Pan fydd rhywun yn ffonio'r rhif, bydd aelod o'r tîm sydd wedi'i hyfforddi, yn gwrando ar eu pryderon ac yn trafod pa help sydd fwyaf addas i anghenion yr unigolyn hwnnw.

"Gallai hyn gynnwys cynlluniau amrywiol i gefnogi  busnesau a gweithwyr, yn ogystal â ffyrdd o reoli biliau ardrethi busnes.

"Gallwn hefyd roi cyngor ar sut i leihau biliau treth y cyngor, trafod amrywiaeth o fudd-daliadau a grantiau, yn ogystal â helpu gyda rheoli arian a chyllidebu.

"Bydd y tîm ar ben arall y ffôn yn gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich cymuned ac yn gallu eich cyfeirio i'r cyfeiriad cywir.

"Os yw eich problemau ariannol yn fwy cymhleth, gallwn drefnu amser addas i gysylltu â chi'n gyfrinachol.

"Rydym yn debygol o gael nifer fawr o alwadau, felly byddwn yn ddiolchgar os gallech fod yn amyneddgar wrth i'r tîm weithio drwy'r holl alwadau.

"Mae'n hanfodol bod pobl yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt ac yn eu cefnogi ar hyn o bryd, felly beth bynnag sydd ei angen arnoch, byddwn yn gwneud ein gorau i helpu".

Gallwch ffonio'r llinell ffôn newydd ar 01597 826345 neu ymweld â gwefan y cyngor am gymorth.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu