SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Trafnidiaeth gyhoeddus wedi'i gwtogi oherwydd Coronafeirws

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logo

27 Mawrth 2020

Image of Welsh Covid-19 Residents and communities logoMae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau y bydd trafnidiaeth gyhoeddus ym Mhowys yn cael ei ddiwygio ac yn rhedeg fel gwasanaeth dydd Sul o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws.

Fel arfer, mae Cyngor Sir Powys yn darparu tua 30 o wasanaethau bws lleol ar draws y Sir ac yn rhedeg saith diwrnod yr wythnos, ond mae cyfyngiadau ar symudiadau cenedlaethol wedi golygu gorfod cwtogi'r gwasanaeth yn sylweddol.

Dywedodd y Cynghorydd Aled Davies, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth: "Nid yw'n syndod bod yr achos Coronafeirws a'r cyfyngiadau symudiadau a gyhoeddwyd yr wythnos hon wedi cael effaith ddramatig ar nifer y teithwyr, y rhai sy'n talu am docynnau a'r rheini sydd â thocyn bws.  O ganlyniad, rydym yn addasu gwasanaethau bysiau'r sir ac yn cyflwyno gwasanaeth yn seiliedig ar wasanaeth sy'n rhedeg 3 gwaith y dydd yn ôl ac ymlaen.

Mae trafnidiaeth gyhoeddus graidd y Cyngor Sir fel a ganlynol:

  • T12 Machynlleth i Wrecsam
  • X75 Llanidloes i'r Amwythig
  • X47 Llandrindod i Aberystwyth
  • T4 Aberhonddu i'r Drenewydd
  • X43 Aberhonddu i'r Fenni
  • T6 Aberhonddu i Abertawe
  • Holl wasanaethau bysiau tref yn Aberhonddu, Y Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais
  • X12 yn rhedeg i'r Fenni, Dydd Mawrth, Iau a Gwener
  • X15 yn rhedeg i Henffordd, Dydd Llun a Mercher

"Yn ein hardaloedd gwledig iawn, rydyn ni'n gofyn i'r Sector Trafnidiaeth Gymunedol i helpu i wneud yn siŵr nad yw ein dinasyddion sydd fwyaf agored i niwed yn teimlo'n ynysig oherwydd bod y gwasanaeth bws rheolaidd yn cael ei atal.  Os oes angen, efallai y byddwn yn ystyried darparu Gwasanaeth Ymatebol cyfyngedig iawn. "

Rydym yn gofyn, os ydych yn byw mewn tref gydag archfarchnad a fferyllfa, nad ydych yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus - byddwn yn rhoi blaenoriaeth i wasanaethu cymunedau gwledig ar hyd ein llwybrau craidd i'w galluogi i ddefnyddio gwasanaethau hanfodol.

Bydd y gwasanaeth cyfyngedig newydd yn dod i rym ddydd Llun 30 Mawrth ac yn rhedeg am o leiaf  chwe wythnos cyn cael ei adolygu.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu