Coronafeirws (COVID19) - Tai

DIWEDDARIAD AR SEFYLLFA COVID 19 O RAN Y GWASANAETHAU TAI [253KB]

30 Hydref 2020

DIWEDDARIAD COVID-19 AR WASANAETHAU YN YSTOD Y CYFNOD ATAL BYR (FIREBREAK) YNG NGHYMRU [259KB]

15 Ebrill 2020

Am wybodaeth am wasanaethau a chanllawiau Tai gan Lywodraeth Cymru - https://llyw.cymru/tai-coronafeirws

9 Ebrill 2020

Canllawiau newydd wedi'u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru i gefnogi tenantiaid sydd wedi'u heffeithio gan COVID 19

https://llyw.cymru/tai-coronafeirws?_ga=2.71893841.334752697.1592405463-1367925179.1582704677

8 Ebrill 2020

Llythyr i gyrraedd tenantiaid tai Cyngor Sir Powys gan Bennaeth Tai a Datblygu Cymunedol. [189KB]

1 Ebrill 2020

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau Covid-19 ar gyfer landlordiaid a thenantiaid yn y sector preifat.

Canllawiau ar gyfer landlordiaid - https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-landlordiaid-ac-asiantau-rheoli-yn-y-sector-rhentu-preifat

Canllawiau ar gyfer tenantiaid preifat - https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-canllawiau-i-denantiaid-yn-y-sector-rhentu-preifat

27 Mawrth 2020

Gwasanaethau Eiddo Calon Cymru (HoWPS) - Oherwydd y coronafeirws bydd technegwyr dim ond yn galw heibio i ddelio ag atgyweiriadau brys, archwiliadau gwresogi a gwaith gwasanaethu a gwaith iechyd a diogelwch, er enghraifft profi'r cylchedau trydanol yn eich cartref.

Atgyweiriadau brys
Y rhain yw'r atgyweiriadau sydd eu hangen i osgoi perygl i breswylwyr neu ddifrod difrifol i'r eiddo. Mae enghreifftiau'n cynnwys dŵr yn gollwng o bibellau, methiant pŵer, diffygion difrifol yn y to, difrod mellt, storm neu lifogydd, toiledau wedi'u blocio neu wedi torri, pibellau pridd wedi torri.
Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch atgyweiriadau brys, cysylltwch â'r UN Rhif Tai ar 01597 827464 neu e-bostiwch housing@powys.gov.uk

Cefnogaeth i denantiaid yn ystod yr argyfwng

Os ydych wedi cofrestru am gartref o dan y cynllun Cartrefi ym Mhowys, byddwn yn parhau i ddyrannu cartrefi ond ni fyddwch yn gallu symud i mewn i'r eiddo hyd nes y byddwch yn clywed rhagor.  Dylai unrhyw un sy'n symud allan o'u cartrefi (e.e. yn symud i ofal preswyl) ein ffonio i gytuno ar yr hyn sydd angen ei wneud i ddychwelyd allweddi eu heiddo presennol i'r Cyngor.
Os yw'r sefyllfa'n newid byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar y dudalen Facebook yma a'r tudalen gwe
 tudalen gwe .

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu