SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cabinet i gwrdd â gwleidyddion yr ardal

Image of generic English covid-19 news graphic

30 Mawrth 2020

Image of generic Welsh covid-19 news graphicBydd cabinet Cyngor Sir Powys yn cwrdd â gwleidyddion y sir a'r ardal i drafod ymateb y cyngor i argyfwng y Coronafeirws.

Mae aelodau'r Cabinet wedi gwahodd dau Aelod Seneddol y Sir, dau Aelod y Cynulliad ac Aelodau Rhanbarthol y Cynulliad i gyfarfod ar-lein ddydd Gwener (3 Ebrill) i drafod y pandemig.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris: "Rydym am roi gwybod i'n cyfeillion yn y Cynulliad a San Steffan am bopeth rydym yn ei wneud i ddiogelu ac i ofalu am drigolion Powys yn ystod y pandemig.  Mae'r cyngor wedi bwrw ati'n gyflym i roi ei gynlluniau parhad busnes ar waith er mwyn targedu ein hymdrechion at ofal cymdeithasol a gwasanaethau tyngedfennol eraill megis casglu sbwriel, digartrefedd a gofal plant i weithwyr allweddol.

"Yn y cyfarfod ddydd Gwener bydd cyfle i bawb ofyn cwestiynau am ymateb y cyngor a lleisio unrhyw bryderon.  Fe wnawn hefyd ystyried sut orau y gallwn weithio gyda'n gilydd dros y misoedd nesaf i wneud popeth yn ein gallu i'n trigolion, busnesau a chymunedau yn ystod y cyfnod heriol hwn.  Yn ystod argyfwng cenedlaethol, mae'n bwysig bod gwleidyddion ar bob lefel yn gweithio gyda'i gilydd.  Rwy'n gobeithio y bydd y cyfarfod ddydd Gwener yn ddechrau ar nifer o ddigwyddiadau tebyg."

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu