SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Staff canolfannau dydd i symud i waith gofal cymdeithasol arall

Image of Welsh Covid-19 Health and Care logo

1 Ebrill 2020

Image of Welsh Covid-19 Health and Care logoMae staff y canolfannau dydd i bobl hŷn a phobl ag anableddau'n cael eu symud i weithio mewn rhannau eraill o ofal cymdeithasol.  Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddo weithio i newid ei wasanaethau i ddelio â'r pandemig Covid-19.

Caeodd y canolfannau dydd a'r gwasanaethau dydd dros yr wythnosau diwethaf ar ôl cyflwyno mesurau tynn ar gadw pellter cymdeithasol.

Mae'r staff yn symud i weithio o fewn gofal cartref yn bennaf ac i gyfleusterau byw â chymorth i'r rhai sydd ag anableddau dysgu, gyda rhai staff arlwyo'n symud i weithio mewn cartrefi preswyl.

Hyd yma, mae bron i 80 aelod staff wrthi'n cael eu hyfforddi yn eu gwaith newydd.  Mae hwn yn rhan o'r un broses sydd hefyd yn gweld gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio o du allan i ofal cymdeithasol (o rannau eraill o'r cyngor a thrigolion) i gynnig cymorth, yn arbennig i'r sector gofal cartref.

Fel esboniodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Mae hyblygrwydd ac egni ein timoedd wrth addasu'n gyflym ac yn hwylus i'w swyddi newydd yn dangos eu hymrwymiad i ofalu am y rhai sydd angen help yn gyflym yn ystod y cyfnod anodd hwn.

"Bydd ein gweithlu newydd yn ateb yr heriau sydd i ddod, ac mae'r heriau hynny'n anferth.  Mae Powys yn adnabyddus am ei ysbryd cymunedol felly rydym yn gofyn i bawb sy'n gallu i godi eu dwylo i wirfoddoli.  Gyda'n gilydd fe wnawn guro hwn, felly os gallwch chi, gwnewch eich rhan."

Rydym yn gofyn i aelodau'r cyhoedd sy'n fodlon ac yn gallu gwirfoddoli i gysylltu â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO) sy'n cydlynu'r gwaith hwn fel rhan o grŵp newydd (Tîm Ymateb Brys Sector Cymunedol Powys) sy'n cynnwys y cyngor, PAVO a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys.  I wybod mwy am helpu eich cymunedau ewch i  (www.pavo.org.uk. https://powys.volunteering-wales.net/vk/volunteers/provider_profile.htm?name=COVID-19-Powys&pid=&lang=EN)

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am coronafirws (COVID-19) gan y cyngor, ewch i www.powys.gov.uk/coronavirus

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu